Text Size

Орден на Блажена Дева Мария от планина Кармил

Наименованието на общност
1 София - Кармилитки