Text Size

Русе - Пасионистки

Контакт

Монашеска Къща
Ул. "Придунавски булевард" № 6, бл.11, ет.2, ап. 6
7000 Русе
България
е-mail: iola_cp@yahoo.it
тел: +359 82 839 988
Име и фамилия
1 с. Йоланта Галач
2 с. Анна Мария Пиччирилли