Text Size

София - Кармилитки

Контакт

Манастир
Бул. «Св. Климент Охридски», № 132
1756 София
България
е-mail: carmel.sesf@abv.bg
тел: +359 29 627 170
Име и фамилия
1 с. Тереза Гръмова
2 с. Луция Федорцова
3 с. Емилия Андрейкуличова
4 с. Лиляна Бойчева
5 с. Мартина Гмиттерова
6 с. Ирина Палюх
7 с. Олена Варгулич