Text Size

Пловдив - Сестрите Винктентинки

Контакт

Манастир
Ул. "Захаридово" № 90
4016 Пловдив
България
е-mail: smil_komatevo@abv.bg
тел: +359 32 691 911
Име и фамилия
1 с. Мария Сашева Петрова
2 с. Мария Връдова
3 с. Яниа Тутич
4 с. Надежда Йосифова Ганкова
5 с. Катерина Гюрова Шипка