Text Size

Пловдив - Мисионерки на Любовта

Контакт

Манастир
Ул. "Христо Матов" № 9
4004 Пловдив
България
тел: +359 32 694 050
Име и фамилия
1 с. Нирмала Иммакулата Мондол
2 с. Виктория Бахла
3 с. Магдалена Марта Пьошковска
4 с. Саломе Мумбуа Мбиндио