Text Size

Раковски - Бенедиктинки

Контакт

Манастир
Ул. "6 Септември" № 2а
4150 кв. Секирово Раковски
България
е-mail: srquirinaosb@yahoo.com
тел: +359 31 512 008
Име и фамилия
1 с. Мариа Агнес Церина
2 с. Розалия Сайдл
3 с. Хонгсон Парк