Text Size

Белене - Пасионисти

Контакт

Светилище на Бл. Евгеий Босилков
Ул. "Страцин" № 2
5930 Белене
България
е-mail: otezpaolo@gmail.com
тел: +359 65 835 255
Име и фамилия
1 о. Паоло Кортези