Text Size

с. Майда ШущершичДлъжност: В фоколара в България са ми поверени юноши от нашето движение. На работа съм в Католическа апостолическа екзархия, като секретар на епископ Христо Пройков.