Text Size

Харизма на Обществото

| Печат |

Където и да се намират милосърдни сестри, те винаги имат една единствена цел: да помагат на другите, предимно на онези които по един или други начин са попаднали в някаква беда. В България от самото начало на пристигането на първите сестри, нашата дейност се изразявала в работа с деца, както онези бедни така и другите, не само материално но и в духовен план преподавайки катехизис.

Сега, работим само в една енория в Пловдив В католическа катедрала св.Лудвиг, Пловдив подготвяме децата за първо причастие, работи се с техните родители, на разположение сме на младежите и възрастните с които се провеждат срещи. Също сме на разположение за помощ в процеса на лекуване от зависимост. Много млади хора с нашата помощ за заминали да се лекуват в Хърватските комуни и подържа се духовна връзка с техните родители. Също така имаме на разположение малък апартамент с няколко стаи за момичета които не могат да си плащат скъпи квартири а учат в град Пловдив.

Нашата грижа за хората винаги е била и е свързана със милосърдните дела чрез които искаме да помагаме на болни и бедни членове на Христовото тяло.

Ако някой е заинтересуван за повече информации и има някакви въпроси, нека да е свободен и се обади на един от тези предложени контакти на нашата общност: