Text Size

История на Обществото

| Печат |

Кратка история на Обществото в България
Първите мисионери пасионисти тръгнали от Рим през 1781г. и след един дълъг път пристигнали в България 9 месеца по-късно. Започнали своята работа в северната част на България, като преди всичко подпомагали българите с материални средства. Започнали строеж на църкви и енорийски домове. В град Русе изградили катедрала, посветена на Св. Павел от Кръста, основател на отците Пасионисти, както и голяма семинария. След това построили и два колежа - френски и английски. Така започнали културната формация на всички младежи.
С течение на годините апостолската им работа ставала все по-активна и плодовете изобилствали. Голяма трудност за тяхната дейност освен комунистическия режим, преди това се оказало и турското робство. Плод на тяхнмата пастирска дейност е и Блаженият Евгени Босилков, на когото Провидението определи нелеката задача да ръководи католическата Църква в Северна България през дългия период на комунистическия режим. Това е първият български епископ пасионист.
След 1990 г. сградите на пасионистите, които са били конфискувани, са им върнати, а освен това те построяват и една нова църква в град Свищов.