Сестрите на Св. Йосиф на Явлението

| Печат |

jozefinki

Soеurs de Saint Joseph de L’apparition

Съкратено наименование на Обществотo: SJA

Основател на oбществото: света Емилия де Виалар
Призив на Обществото: Целият ми живот принадлежи на Бога
Покровител на Обществото: Св. Йосиф

Брой в света: 824
В България: 2
Българки: 1