Text Size

Празник на св. Бенедикт

| Печат |

Benedykt


Скъпи Богопосветени!
Възпоменаваме днес, 11 юли, свети Бенедикт наричан баща на монашеския общ живот. Нека този наш покровител се застъпва за всекиго от нас, а ние да подражаваме подир неговия пример: "ora et labora". Изпращам Ви намерени на различни сайтове снимки от Национална Християнска Младежка Среща, която се завърши миналата седмица. Трябва да се подчертае многобройно участие на нас богопосветените в това събитие! Снимките поне малко показват радостта от преживявано от нас Евангелието.