Харизма на Обществото

| Печат |

Тези, които принадлежат на Институтът, практикуват евангелските съвети във всекидневието като лаици и подновяват всяка година своите обети в знак на вярност.
Живеят своята мисия по най-различни начини – ангажирани с обществена дейност, в политиката, близо до семейството си - /родителите/, в търсене на общото Благо.
Институтът е вдъхновен от Свети Франциск от Асизи, който в своето време реализира живота си напълно съобразен с Евангелието.
Изборът на секуларното посветяване в духът на Свети Франциск поставя Мисионерката по своя житейски път, заедно с хората в семплота и в солидарност.