Основател на Обществото

| Печат |

Секуларните Институти са едни от най-младите институции в историята на Църквата, плод на Светия Дух, който винаги вдъхновява новите харизми, за да отговори на жаждата за спасяване на човечеството.
Секуларният Институт на Мисионерките на Царството на Христа е създаден в Асизи през 1919 по инициатива на Отец Авгостино Джемели, който е основател на Католическият Университет в Милано и на Армида Барели, негова сътрудничка и основателка на движението на младите момичета в Католическа дейност. Институтът е признат от Църквата с Diritto Pontificio през 1953г. Формиран е от около 3500 жени, разпределен е на зони и групи и е присъстващ в 24 държави в света.