Text Size

о. Яцек Вуйчик



Длъжност: Настоятел на Отците Възкресенци в България