Text Size

о. Ярослав Барткиевич



Длъжност: Настоятел на Малките Братя Конвентуалци в България