30.06

| Печат |

Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Викаха към Господа при
стените на дъщерята Сионова.
Четене из книгата Плач Иеремиев2,2.10-14.18-19
Погуби Господ всички жилища на Яков, не пощади, разруши в яростта си крепостите на дъщерята Юдина, повали наземи, отхвърли царството и князете му като нечисти.
Седят на земи безмълвни старците на дъщерята Сионова, посипаха с пепел главите си, опасаха се с вретище; наведоха глави към земя девиците Иерусалимски.
Изтощиха се от сълзи очите ми, вълнува се утробата ми, сърце ми се къса, задето гине дъщерята на моя народ, когато деца и кърмачета умират от глад сред градските улици.
Умирайки като ранени по градските улици, те казват на своите майки: "Де има жито и вино?" - и предават душите си в майчините си прегръдки.
Що да ти кажа, с какво да те сравня, дъще Иерусалимова? На какво да те оприлича, за да те утеша, дево, дъще Сионова? Защото твоята рана е като море голяма; кой може да те изцери?
Твоите пророци ти предсказаха неща несбъдни и лъжливи, не разкриваха твоето беззаконие, за да отвърнат твоето пленение, и ти изричаха лъжливи откровения, които те докараха до изгнание.
Сърцето им вика към Господа при стените на дъщерята Сионова; лей потоци сълзи денем и нощем, не давай си покой, не затваряй зениците на очите си.
Ставай, викай нощем при началото на всяка стража; изливай като вода твоето сърце пред лицето на Господа; простирай към Него ръце за душата на децата си, които издъхват от глад по ъглите на всички улици.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 73,1-2.3-5а.5в-7.20-21 (О: 19в)
Не забравяй завинаги душите на твоите бедни.
Защо, Боже, си ни отхвърлил завинаги? Защо гневът ти се е разпалил против овците на Твоето пасбище?
Спомни си за Твоя народ, който Ти от старо време си придобил, и изкупил за дял на Твоето притежание. За Сион, където си се заселил. O
Подигни стъпките си към вековните развалини: врагът разруши всичко в светилището.
Викат твоите врагове сред събранията Ти, поставили са своите знакове вместо нашите знамена. O
Изглеждаха като някой, който дига брадва върху сплетените на дърво клони.
И сега всички резби в него изведнъж разрушиха, с топори и секири. Предадоха на огън Твоето светилище; съвсем оскверниха жилището на Твоето име. O
Милостно погледни на Своя завет, защото всички мрачни места по земята се изпълниха с насилнишки жилища. Не забравяй вика на Твоите врагове; Сиромах и беден да възхвалят Твоето име. O
АЛИЛУЯ       Мт 8,17
O Алилуя. Той взе върху себе си нашите слабости и понесе нашите болести. O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Мнозина ще дойдат от изток и запад
и ще насядат на трапеза с Авраам, Исаак u Яков.
Четене от светото Евангелие според Матей         8,5-17
В онова време:
Когато влезе Исус в Капернаум, приближи се до Него един стотник, молеше Го и казваше: "Господи, слугата ми лежи у дома разслабен и люто страда". Исус му казва: "Ще дойда и ще го излекувам."
А стотникът отговори и рече: "Господи, аз не съм достоен да влезеш под покрива ми; но кажи само една дума и слугата ми ще оздравее. Защото и аз съм подвластен човек и имам мен подчинени войници; на единия казвам: "Върви", и отива; на другия: "Дойди" и дохожда; и на слугата си: "Направи това", и прави.
Като чу това, Исус се почуди и рече на ония, които вървяха подире Му: "Истина ви казвам, нито в Изариля намерих толкова голяма вяра. И казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад и ще насядат на трапеза с Авраам, Исаак и Яков в царството небесно, а синовете на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмница; там ще бъде плач и скърцане със зъби." И рече Исус на стотника: "Иди си и, както си повярвал, нека ти бъде." И слугата му оздравя в същия час.
Като дойде в къщата на Петър, Исус видя тъща му, че лежи болна от огница, и допре се до ръката й, и огницата я остави; тя стана и им служеше.
А като се свечери, доведоха при него мнозина, хванати от бяс, и Той с една дума изгони духовете и излекува всички болни, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: "Той взе върху Си нашите немощи и понесе болестите."
Това е слово Господне.