12.06

| Печат |

                                    Вторник
ПЪРВО ЧЕТИВО
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Брашното в делвата не свършваше
по словото на Господа, което Той изрече чрез Илия.
Четене из първата книга Царства  17, 7-16
            В онези дни:
            Потокът, където беше скрит Илия, пресъхна; понеже нямаше дъжд на земята. И биде слово Господне към него: "Стани, иди в Сарепта Сидонска и остани там; аз заповядах там на една вдовица жена да те храни." И той стана, та отиде в Сарепта.
            Когато дойде при градските врата, ето, там една вдовица жена събира дърва. Той я повика и каза: "Дай ми малко вода в съд да пия." Тя отиде, за да вземе, а той завика след нея и каза: "Донеси ми в ръце и къс хляб."
            Тя отговори: "Жив ми Господ, Бог твой, нямам нищо печено, а имам само шепа брашно в делвата и малко дървено масло в гърнето; и ето, аз ще събера две три дръвца, ще отида и ще приготвя това за себе си и за сина си; ще изядем това и ще умрем."
Илия й рече: "Не бой се; върви и направи, което каза; но по-напред направи от това малка пресна пита за мене и ми донеси; а за себе си и сина си ще направиш после. Защото тъй говори Господ, Бог Израилев: "Брашното в делвата няма да се свърши, и дървеното масло в гърнето няма да намалее до онзи ден, в който Господ ще даде дъжд на земята."
            Тя отиде и направи тъй, както и каза Илия; и храни се тя, и той и домът й няколко време; брашното в делвата се не свършваше, и дървеното масло в гърнето не намаляваше, по словото на Господа, което Той изрече чрез Илия.
            Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 4, 2-3.4-5.7-8. (О: 7а)
Яви ни светлината на лицето Си, Господи.
Когато викам, чуй ме, Боже на моята правда; в утеснение Ти ми даваше простор; помилвай ме и чуй молитвата ми.
Синове човешки, до кога славата ми ще бъде в поругание? До кога ще обичате суета и ще търсите лъжа? O
Знайте, че Господ си е отделил Своя светия; Господ чува, когато викам към Него.
Като се гневите, не съгрешавайте; Размислете в сърцето си на леглата си и утихнете. O
Яви ни светлината на лицето Си, Господи,
Ти изпълни сърцето ми с веселие, откак у тях се намножи жито и вино. O
АЛИЛУЯ       Мт 5, 16
O Алилуя. Тъй да свети вашата светлина пред човеците, за да видят добрите ви дела и да прославят вашия небесен Отец. O Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ
Вие сте светлината на света.
Четене от светото Евангелие според Матей        5, 13-16
            В онова време Исус каза на учениците Си:
            "Вие сте солта на земята. Но, ако солта изгуби сила, с какво ще се направи солена? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците.
Вие сте светлината на света. Не може да се укрие град, който стои на връх планина. Нито запалят светило и го турят под крина, а е светилник, а свети на всички в къщи.
Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят небесния ваш Отец."
            Това е слово Господне.