11.06

| Печат |

11 юни
Св. Варнава, апостол
Възпоминание
ПЪРВО ЧЕТИВО
Той беше мъж добър, изпълнен с Дух Свети и вяра.
Четене от Деяния на Апостолите                         11, 21в-26; 13, 1-3
В онези дни:
Голямо множество повярваха и се обърнаха към Господа. Дойде слух за това до Иерусалимската Църква, и изпратиха Варнава да отиде в Антиохия. Той, като пристигна и видя Божията благодат, зарадва се и увещаваше всички с искрено сърце да пребъдват в Господа; защото той беше мъж добър, изпълнен с Дух Свети и с вяра. И доста народ се присъедини към Господа.
Тогава Варнава отиде в Тарс да търси Савла. И като го намери, доведе го в Антиохия. Цяла година те се събираха в църква и поучаваха доста народ, и първом в Антиохия учениците бидоха наречени "Християни".
В Антиохийската църква имаше някои пророци и учители, именно: Варнава и Симеон, наречен Нигер, и Луций Киринеец и Манахин, съвъзпитаник на Ирод четвъртовластника, и Савел.
Когато те служеха на Господа и постеха, Дух Свети каза: "Отделете Ми Варнава и Савел за делото, за което съм ги призвал." Тогава те, след като постиха и се молиха, възложиха ръце на тях и ги пуснаха.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 97, 1.2-Зав.Зс-4.5-6 (О: 2в)
Господ яви своето спасение пред очите на народите.
Възпейте на Господа песен нова, защото Той чудеса извърши. Неговата десница и Неговата света мишца Му доставиха победа O
Господ яви Своето спасение, пред очите на народите откри Своята правда. O
Спомни си Той Своята милост към Яков и верността си към Израилевия дом. O
Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог. Възклицавайте на Господа, цяла земйо; тържествувайте, веселете се и пейте. O
Пейте на Господа с гусли, с гусли и с глас псаломски O
при звука на тръби и рог, тържествувайте пред Царя Господа O
АЛИЛУЯ              Мт 28, 19а.20в
O Алилуя. Идете, поучавайте всички народи, казва Господ; Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Идете и проповядвайте,
защото е близко царството небесно.
Четене от светото Евангелие според Матей   10, 7-13
 
В онова време Исус каза на учениците Си:
"Като ходите, проповядвайте и казвайте, че се приближи царството небесно. Болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте: даром получихте, даром давайте.
Недейте има ни злато, ни сребро, нито мед в поясите си, ни торба за път, ни две дрехи, нито обуща, ни тояга; защото работникът заслужава своята прехрана. В който град или село влезете, разпитвайте, кой в него е достоен, и там оставайте, докато "си отидете.
А кога влизате в някоя къща, поздравявайте я, казвайки: "Мир на тая къща", и ако къщата бъде достойна, вашият мир нека дойде върху нея; ако ли не бъде достойна, вашият мир да се върне при вас."
Това е слово Господне.