Text Size

Юни 2018

| Печат |

Юни

1 П
св. Юстин м.
ч
   
2 С
св. Марцелин и Петър м.; св. Евгений I. п.; св. Никифор еп.
з
   
3 Н
ТЯЛО И КРЪВ ХРИСТОВИ
св. Карл Лванга и другари м. (Уганда)
б
   
4 П

2Пт 1,1-7; Пс 90; Мк 12,1-12

IX. седмица през годината

ч
5

В

св. Бонифаций еп. м.
ч
2ПтЗ. 12-15.17-18; Пс89; Мк 12,13-17
6

С

св. Норберт еп.
з
2Тим 1,1-3.6-12; Пс 122; Мк 12,18-27
7 Ч
св. Роберт иг.
з
2Тим2,8-15; Пс 24; Мк 12,28-34
8

П

ПРЕСВЕТО СЪРЦЕ ИСУСОВО
св. Медард еп.
б
В" Ос 11,1.34.8-9; Ис 12; Еф 3, 8-12.14-19; Ив 19,31-37
Раковски - Генерал Николаево, Драгомирово, Гостиля: храмов празник
9

С

Непорочно Сърце Мариино

св. Ефрем дяк. ц. уч.

Ис61.9-11; 1Сам 2; Лк 2,41-51
б
10 Н X. НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА св. Богомил еп. отш.
"В" Бит 3,9-15; Пс 129; 2Кор 4,13 - 5,1; Мк 3,20-35
з
11

П

св. Варнава ап.
Деян 11,21-26; 13,1-3; Пс 97; Мт 10,7-13
ч
12 В
з
св. Онуфрий отш.
1Цар17,7-16; Пс4; Мт 5,13-16
13

С

б

св. Антоний от Падуа свещ. ц. уч.

1Цар 18,20-39; Пс 15; Мт 5,17-1»||

Белене, Борец: храмов празник
14 Ч
з

св. Елисей пр.; св. Методий еп.; св. Исихий от Доростол м.

1Цар 18,4146; Пс 64; Мт 5,20-26

15 П

св. Амос пр.; св. Вит м.; св. Модест и Кресценция м.

1Цар 19,9.11-16; Пс26; Мт5,27-32

з
16 С
1Вар 19,19-21, Пс 15, Мт 5,33-37
з
17 Н
ХI. НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА
„В“ Йез 17,22-24, Пс 91; 2 Кор 5,6-10, Мк 4,26-34
з
18 П
св. Елисавета мон.; св. Леонтий м.
з
1Цар 21, 1-16, Пс 5, Мт 38-42
19 В
св. Ромуалд иг.
з
1Цар 21, 17-29, Пс 50, Мт 5 43-48
20 С
св. Силверий п.; св. Методий еп. м.
з
2Цар 2 1.6-14; Пс 30; Мт 6, 1-6.16-18
21 Ч
св. Алойз Гонзага мон.
б
Сир 48, 1-15;Пс 96 Мт 6, 7-15
22 П
св. Павлин от Нола еп.; св. Томас Мор м.;
св. Иван Фишер еп. м.; св. Евсевий еп.
з
2Цар 11, 1-4.9-18,20; Пс 131, Мт 6, 19-23
23 С
св. Йосиф Кафасо свещ.; св. Агрипина д. м.
з
2Пар 24, 17-25, Пс 88; Мт 6, 24-34
24 Н
РОЖДЕНИЕ НА СВЕТИ ИВАН КРЪСТИТЕЛ
б
Ис 49, 1-6; Пс 138; Деян 13, 22-26; Лк 1, 57-66.80
Раковски - Генерал Николаево, Драгомирово, Гостиля: храмов празник
25 П

св. Вилхелм иг.

2Цар 17,5-8,13.16,18; По 59; Мт 7,1-5

ХII седмица през годината
з
26 В

св. Хосемария Ескрива свещ.; св. Иван и Павел м.; 26   В   св. Давид отш.; св. Вигилий еп. м.

2Цар 19,9-11,14-21,31-36,36: По 47: Мт 7.12-14

з
27 С

св. Кирил Александрийски еп. ц

св. Лаело (Ладислав) кр.

2Цар 22,8-13; 23,1-3; По 118; Мт 7,15-20

з
28 Ч св. Ириней еп. м.
2Цар 24,8-17; Пс 78; Мт 7,21-29_      
ч
29 П
СВЕТИ ПЕТЪР И ПАВЕЛ АПОСТОЛИ §
ч
Деян 12, 1-11; Пс 33; 2Тим 4, 6-8.17-18; Мт 16, 13-19
 
Хисар – Миромир, Драгомирово: храмов празник
 
30 С
св. Римски първомъченици
з
Пл2,2,10-14,18-19; Пс 73; Мт8, 6-17