Text Size

image
Накъде отиваш,

дали вече си избрал
своет
о призвание
в живота
?

Прочети още:
image
Призвание

към Богопосветен Живот,  
какво
е това ?

Прочети още:
Там, където има монаси има радост. Нека ние да бъдем призовани да експериментираме и да покажем, че Бог е способен да изпълни сърцата ни и да ни направи блажени. Прочети още:

Младите Католици в България- на този сайт може да намериш полезни информации в мултимедиялна форма, свързвани с често задавани въпроси в отношението към вярата, коментари към Божието слово, информации свързвани с действието на Католическата Църква в България и много други.

Прочети още:

Международния Християнски Фестивал в Белозем,това е необикновена среща на млади хора с Бог и избор на Исус Христос, който носи истинския живот, нови запознанства и забавни лекции. Страхотен купон, невероятни концерти и незабравима атмосфера, събитие, насърчаващо човешките и християнските ценности.

Прочети още:

Католически новини, от България и  от Света, документи на Църквата, полезни информации, молитви и друго...

Прочети още

Католическа Църква в България, най-нови информации от Източен и Западен обред на Католическа Църква в Бъглария, списание "Истина и Веритас", "Християнство и Култура", най-нови преводи на документите на Светия Престол. 

Прочети още:

ХИМН СМС 2016

Световна младежка среща Краков 2016 - НМХС.

Прочети още:
Слово за Теб

Литургически четива според риимокатолически календар.

Прочети още:
Миг с Господа

Утринна и вечерна молитва на християнина според римската обредност.

Прочети още:

23.06

| Печат |

Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Захария, когото убихте между жертвеника и храма.
Четене из втората книга Паралипоменон            24,17-25
След смъртта на Иодай дойдоха юдеиските князе и се поклониха на царя; оттогава царят започна да ги слуша. И оставиха дома на Господа, Бога на отците си, и почнаха да служат на посветените дър­вета и на идолите. За тази тяхна вина биде гняв Господен върху Юда и Йерусалим. Той им праща пророци да ги обърнат към Господа; те ги убеждаваха, ала тези не слушаха.
И Дух Божи обгърна Захария, син на свещеник Иодай, и той застана на възвишението пред народа и каза им: "Тъй говори Господ: Защо престъпяте Господните заповеди? Успех няма да имате; както вие оставихте Господа, тъй и той ще ви остави".
Тогава се сговориха против него и го убиха с камъни по заповед на царя, в двора на Господния дом. Цар Иоас не си спомни доброто, що му беше сторил Иодай, бащата на Захария, а уби сина му. И той, умирайки, думаше: "Нека Господ види и изиска".
Като измина година, излезе против него сирийска войска, и влязоха в Юдея и Йерусалим и изтребиха от народа всички князе народни и всичката плячка, взета от тях, пратиха на царя в Дамаск.
Макар сирийската войска да беше дошла в малък брой, Господ предаде в ръцете им твърде многобройна сила, задето бяха оставили Господа, Бога на отците си. Те извършиха съд и над Иоас и когато си отидоха, оставиха го в тежка болест.
Слугите му направиха против него съзаклятие заради кръвта на сина на свещеника Иодай, и го убиха в леглото му и той умря. Погребаха го в давидовия град, ала не в царските гробници.
Това е слово Господне
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 88,4-5.19-30.31-32.33-34 (О: 29а)
На веки ще му запазя Моята милост.
Аз поставих завет с Моя избраник, клех се на Моя раб Давид:
Ще утвърдя навеки твоето потомство, от рода в род ще уредя твоя
престол. O
На веки ще му запазя Моята милост, и Моят завет с Него ще бъде
верен.
И ще продължа навеки неговото потомство и неговия престол - като дните на небето. O
Ако синовете му оставят Моя закон и не ходят по Моите заповеди; ако нарушат Моите наредби и не спазват Моите повели, O Ще посетя със жезъл тяхното беззаконие, и с удари - тяхната неправда, но милостта Си не ще отнема от него и истината Си не ще изменя. O
АЛИЛУЯ       2 Кор 8,9
O Алилуя. Исус Христос стана беден, макар че беше богат, за да станете богати вие чрез неговата бедност. O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Не се грижете за утре.
Четене от светото Евангелие според Матей         6,24-34
В онова време: Исус каза на учениците Си:
''Никой не може да слугува на двама господари: защото или единия ще намрази, а другия ще обикне; или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона.
Затова казвам ви: Не се грижете за душата си, какво да ядете и да пиете, ни за тялото си, какво да облечете. Душата не струва ли повече от храната, и тялото от облеклото? Погледнете птиците небесни, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и вашият Отец небесен ги храни. Не сте ли вие много по-ценни от тях?
Но и кой от вас със своята грижа може да придаде на ръста си един лакът?
Защо се грижите и за облекло? Взрете се в полските кринове, как растат: не се трудят, нито предат; а казвам ви, че нито Соломон във всичката си слава не се е облякъл тъй, както всеки един от тях. И ако полската трева, която днес я има, а утре се хвърля в пещ, Бог тъй облича, колко повече вас, маловерци;
И тъй, не се грижете и не думайте: "Какво да ядем или какво да пием, или какво да облечем? Защото всичко това търсят езичниците, и защото вашият небесен Отец знае, че имате нужда от всичко това. Но първом търсете царството на Бога и Неговата правда, и всичко това ще ви се придаде.
И тъй, не се грижете за утре, защото утрешнията ден сам ще се грижи за своето: доста е на всеки ден злобата му".
Това е слово Господне.

Светилища в Еуропа

Ясна Гора

Най-прочута Черната Мадона в полския град Ченстохова, в църквата на манастира в Ясна Гора.

Read More
Манастир св. Франциск от Асизи

Малкият, но живописен, град Асизи е се намира в централната част на Италия, в провинция Перуджа, областта Умбрия. Разположен е на западния склон на планината Монте, която е част апенинската планинска верига.Градът на св. Франциск

Read More
Ватикана

Ватикана е седалището на главата на Римо-католическата църква - папата. Тя е абсолютна теократична монархия. Държавен глава на Ватикана е папата. В неговите ръце е съсредоточена законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Папата се избира от кардиналски конклав и изпълнява функциите на държавен глава пожизнено.

Read More