Text Size

image
Накъде отиваш,

дали вече си избрал
своет
о призвание
в живота
?

Прочети още:
image
Призвание

към Богопосветен Живот,  
какво
е това ?

Прочети още:
Там, където има монаси има радост. Нека ние да бъдем призовани да експериментираме и да покажем, че Бог е способен да изпълни сърцата ни и да ни направи блажени. Прочети още:

Младите Католици в България- на този сайт може да намериш полезни информации в мултимедиялна форма, свързвани с често задавани въпроси в отношението към вярата, коментари към Божието слово, информации свързвани с действието на Католическата Църква в България и много други.

Прочети още:

Международния Християнски Фестивал в Белозем,това е необикновена среща на млади хора с Бог и избор на Исус Христос, който носи истинския живот, нови запознанства и забавни лекции. Страхотен купон, невероятни концерти и незабравима атмосфера, събитие, насърчаващо човешките и християнските ценности.

Прочети още:

Католически новини, от България и  от Света, документи на Църквата, полезни информации, молитви и друго...

Прочети още

Католическа Църква в България, най-нови информации от Източен и Западен обред на Католическа Църква в Бъглария, списание "Истина и Веритас", "Християнство и Култура", най-нови преводи на документите на Светия Престол. 

Прочети още:

ХИМН СМС 2016

Световна младежка среща Краков 2016 - НМХС.

Прочети още:
Слово за Теб

Литургически четива според риимокатолически календар.

Прочети още:
Миг с Господа

Утринна и вечерна молитва на християнина според римската обредност.

Прочети още:

20.06

| Печат |

Сряда
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Изведнъж се яви огнена колесница,
и Илия се понесе към небето.
Четене из втората книга Царства   2,1.6-14
Когато Господ щеше да възнесе Илия на небето, във вихрушка, Илия с Елисей идваха от Галгал. И като дойдоха в Иерихон, Илия каза на Елисей: "Остани тука, защото Господ ме праща на Йордан". И той каза: "Жив Господ и жива ти душа! Няма да те оставя". И тръгнаха двамата. Петдесет души от синовете пророчески тръгнаха и се спряха надалеч срещу тях, а те двамата стояха при Йордан.
И взе Илия кожуха си, уви го и удари с него по водата, и тя се раздели на тъй и на тъй, и преминаха двамата по сухо. Когато преминаха, Илия каза на Елисей: "Искай, каквото желаеш да ти направя,преди да бъда взет от тебе". Елисей отговори: "Духът, който е в тебе, да бъде двойно върху мене". А той каза: "Мъчно нещо искаш; ако видиш, как ще бъде взет от тебе, тъй ще ти бъде; ако ли не видиш, няма да бъде".
Както вървяха и се разговаряха по пътя, изведнъж се яви огнена колесница и огнени коне, и раздвоиха един от други, и Илия се понесе във вихрушка към небето. А Елисей гледаше и извика: "Отче мой, отче мой! Колесницата на Израил и негова конница!" И вече го не видя. И хвана дрехите си, та ги раздра на две, и вдигна той на Илия кожуха, който бе паднал от него, па се върна и се спря край брега на Йордан.
И взе на Илия кожуха, който бе паднал от него, удари с него по водата и тя не се раздели; и каза: "Де е Господ, Бог Илиев? Самият той?" И удари по водата, и тя се раздели на тъй и на тъй, и Елисей премина.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 30,20.21.24. (О: 25)
Да крепне сърцето ви, дерзайте всички, които се надявате на Господа.
Колко много са у Тебе благата, Господи, що пазиш за ония, които Ти се боят. Ти си ги приготвил за ония, които се уповават на Тебе, пред синовете човешки. O
Ти ги укриваш под покрива на лицето Си от човешките вълнения; скриваш го под сянка от нападките на езиците. O
Обичайте Господа, всички Негови праведници, Господ пази верните, и отплаща с излишък на ония, които постъпват горделиво. O
АЛИЛУЯ       Ив 14,23
O Алилуя. Ако някой Ме обича, ще пази словото Ми, казва Господ; и Моят Отец ще го възлюби и ще дойдем при него. O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Твоят Отец,
който вижда тайно, ще ти въздаде.
Четене от светото Евангелие според Матей         6,1-6.16-18
В онова време: Исус каза на своите ученици:
"Гледайте да не проявявате своята праведност пред човеците, за да ви видят; инак няма да имате награда при небесния ваш Отец. И тъй, кога правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерните по синагоги и по улици, за да ги хвалят човеците. Истина ви казвам: те вече получават своята награда. А ти, кога правиш милостиня, нека лявата ти ръка не знае, какво прави дясната, та милостинята ти да бъде скришом; и твоят Отец, който вижда в скришно ще ти въздаде на яве.
Също, кога постите, не бивайте намръщени като лицемерните; защото те си правят лицата мрачни, за да покажат пред човеците, че постят. Истина ви казвам, те получават своята награда. А Ти, кога постиш, помажи главата си и умий лицето си, та да се покажеш, че постиш не пред човеците, но пред твоя Отец, който е на тайно; и твоят Отец, който вижда в скришно, ще ти въздаде на яве.
Това е слово Господне.

Светилища в Еуропа

Ясна Гора

Най-прочута Черната Мадона в полския град Ченстохова, в църквата на манастира в Ясна Гора.

Read More
Манастир св. Франциск от Асизи

Малкият, но живописен, град Асизи е се намира в централната част на Италия, в провинция Перуджа, областта Умбрия. Разположен е на западния склон на планината Монте, която е част апенинската планинска верига.Градът на св. Франциск

Read More
Ватикана

Ватикана е седалището на главата на Римо-католическата църква - папата. Тя е абсолютна теократична монархия. Държавен глава на Ватикана е папата. В неговите ръце е съсредоточена законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Папата се избира от кардиналски конклав и изпълнява функциите на държавен глава пожизнено.

Read More