Text Size

image
Накъде отиваш,

дали вече си избрал
своет
о призвание
в живота
?

Прочети още:
image
Призвание

към Богопосветен Живот,  
какво
е това ?

Прочети още:
Там, където има монаси има радост. Нека ние да бъдем призовани да експериментираме и да покажем, че Бог е способен да изпълни сърцата ни и да ни направи блажени. Прочети още:

Младите Католици в България- на този сайт може да намериш полезни информации в мултимедиялна форма, свързвани с често задавани въпроси в отношението към вярата, коментари към Божието слово, информации свързвани с действието на Католическата Църква в България и много други.

Прочети още:

Международния Християнски Фестивал в Белозем,това е необикновена среща на млади хора с Бог и избор на Исус Христос, който носи истинския живот, нови запознанства и забавни лекции. Страхотен купон, невероятни концерти и незабравима атмосфера, събитие, насърчаващо човешките и християнските ценности.

Прочети още:

Католически новини, от България и  от Света, документи на Църквата, полезни информации, молитви и друго...

Прочети още

Католическа Църква в България, най-нови информации от Източен и Западен обред на Католическа Църква в Бъглария, списание "Истина и Веритас", "Християнство и Култура", най-нови преводи на документите на Светия Престол. 

Прочети още:

ХИМН СМС 2016

Световна младежка среща Краков 2016 - НМХС.

Прочети още:
Слово за Теб

Литургически четива според риимокатолически календар.

Прочети още:
Миг с Господа

Утринна и вечерна молитва на християнина според римската обредност.

Прочети още:

18.06

| Печат |

Понеделник
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Навутей биде убит с камъни и умря.
Четене из първата книга Царства  21,1-16
По онова време Изреелецът Навутей имаше в Изреел лозе до двореца на самарийския цар Ахав. Ахав каза на Навутей, думайки: "Дай ми лозето си; то ще ми бъде овощник, понеже е близо до моя дом, а вместо него ще ти дам лозе по-хубаво от това, или, ако обичаш, ще ти дам сребро, колкото то струва. "Ала Навутей отговори на Ахав: "Да ме пази Господ да ти дам наследството от бащите си".
Ахав се върна у дома си развълнуван и огорчен от думите, що му бе казал Изреелецът Навутей, думайки: "Няма да ти дам наследството от бащите си". Духом смутен, легна на постелката, обърна си лицето и не яде хляб.
При него влезе жена му Иезавел и му каза: "Защо си смутен духом и че и хляб не ядеш?" Той отговори: "Говорих с Изреелеца Навутей и му казах: Дай ми лозето си срещу сребро, или, ако обичаш, ще ти дам друго лозе вместо него; той ми отговори: "Не ти давам лозето си, наследството от бащите ми". Тогава жена му Иезавел му рече: "Какво царство ще бъде у Изреел, ако ти тъй постъпваш? Стани, яж хляб и бъди спокоен; аз ще ти доставя лозето на Изреелеца Навутей".
И тя написа писма от името на Ахав, запечати ги с неговия печат и ги изпрати до старейшините и големците, които живееха с Навутей в града му. В писмата тя пишеше тъй: "Обявете пост и поставете Навутей на чело на народа; и срещу него турете двама негодници, които да свидетелствуват против него и да кажат: "Ти хули Бога и царя"; и след това изведете го и го бийте с камъни, та да умре".
Тогава мъжете на неговия град, старейте и големците, които живееха в града му, направиха както им бе заповядала Иезавел и тъй както бе писано в писмата, що бе пратила до тях. Обявиха пост и поставиха Навутей на чело на народа; па се изстъпиха двама негодници, седнаха срещу него и свидетелствуваха против него пред народа и думаха: "Навутей хули Бога и царя".
Затова го изведоха вън от града, убиха го с камъни и той умря. Пратиха да кажат на Иезавел: "Навутей биде убит с камъни и умря".
Като чу, че Навутей бил бит с камъни и умрял, Иезавел рече на Ахав: "Стани и завладей лозето на Изреелеца Навутей, който не искаше да ти го даде за сребро, понеже Навутей го няма между живите, той умря". Като чу Ахав, че Навутей бил умрял, стана да отиде на лозето на Изреелеца Навутей и да го завладее.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 5,2-3.5-6.7. (О: 2в)
Разумей моите вопли, Господи.
Чуй, Господи, думите ми, разумей моите вопли. Вслушай се в гласа на моя зов, Царю мой и Боже мой. O
Защото Ти си Бог, който не обича беззаконие; злият няма да се настани при Тебе,
и нечестивите няма да пребъдват пред Твоите очи. O
Ти ще погубиш онези, които говорят лъжа, Ти ненавиждаш всички, които вършат беззаконие; от кръвожаден и коварен човек Господ се гнуси. O
АЛИЛУЯ       Пс 118,105
O Алилуя. Твоето слово е светило за нозете ми, и светлина за пътеките ми. O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Аз ви казвам да се не противите на злото.
Четене от светото Евангелие според Матей         5,38-42
В онова време: Исус каза на учениците си:
"Слушали сте, че бе казано: "Око за око, и зъб за зъб." Аз пък ви казвам: Да се не противите на злото; но, ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата; и на тоя, който поиска да се съди с тебе и да ти вземе ризата, дай му и горната дреха; и който те принуди да вървиш с него една миля, върви с него две. На този, който проси от тебе, давай му, и не отвръщай оня, който ти иска на заем.
Това е слово Господне.

Светилища в Еуропа

Ясна Гора

Най-прочута Черната Мадона в полския град Ченстохова, в църквата на манастира в Ясна Гора.

Read More
Манастир св. Франциск от Асизи

Малкият, но живописен, град Асизи е се намира в централната част на Италия, в провинция Перуджа, областта Умбрия. Разположен е на западния склон на планината Монте, която е част апенинската планинска верига.Градът на св. Франциск

Read More
Ватикана

Ватикана е седалището на главата на Римо-католическата църква - папата. Тя е абсолютна теократична монархия. Държавен глава на Ватикана е папата. В неговите ръце е съсредоточена законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Папата се избира от кардиналски конклав и изпълнява функциите на държавен глава пожизнено.

Read More