Text Size

image
Накъде отиваш,

дали вече си избрал
своет
о призвание
в живота
?

Прочети още:
image
Призвание

към Богопосветен Живот,  
какво
е това ?

Прочети още:
Там, където има монаси има радост. Нека ние да бъдем призовани да експериментираме и да покажем, че Бог е способен да изпълни сърцата ни и да ни направи блажени. Прочети още:

Младите Католици в България- на този сайт може да намериш полезни информации в мултимедиялна форма, свързвани с често задавани въпроси в отношението към вярата, коментари към Божието слово, информации свързвани с действието на Католическата Църква в България и много други.

Прочети още:

Международния Християнски Фестивал в Белозем,това е необикновена среща на млади хора с Бог и избор на Исус Христос, който носи истинския живот, нови запознанства и забавни лекции. Страхотен купон, невероятни концерти и незабравима атмосфера, събитие, насърчаващо човешките и християнските ценности.

Прочети още:

Католически новини, от България и  от Света, документи на Църквата, полезни информации, молитви и друго...

Прочети още

Католическа Църква в България, най-нови информации от Източен и Западен обред на Католическа Църква в Бъглария, списание "Истина и Веритас", "Християнство и Култура", най-нови преводи на документите на Светия Престол. 

Прочети още:

ХИМН СМС 2016

Световна младежка среща Краков 2016 - НМХС.

Прочети още:
Слово за Теб

Литургически четива според риимокатолически календар.

Прочети още:
Миг с Господа

Утринна и вечерна молитва на християнина според римската обредност.

Прочети още:

16.06

| Печат |

Събота
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Елисей стана и тръгна след Илия.
Четене из първата книга Царства  19, 19-21
            В онези дни:
            Илия тръгна от планината и намери Сафатовия син Елисей, когато ореше; дванадесет рала волове имаше той, и сам беше при дванадесетото; минавайки край него, Илия и каза: "Позволи ми да целуна баща си и майка си, и ще тръгна след тебе." Той му отговори: "Иди и върни се, защото какво съм ти сторил?"
            Той се върна от него, взе рало волове, закла ги и, като запали плуга на воловете, опече месото и го раздаде на людете, и те ядоха. А сам той стана и тръгна след Илия и почна да му служи.
            Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 15, 1-2а. и 5.7-8.9-10 (О: Срв 5а)
Ти, Господи, си дял от моето наследие.
Пази ме, Боже, защото на тебе се уповавам. Казах на Господа: "Ти си Господ мой."
Господ е дял от моето наследие и моята чаша; Ти държиш моя жребий. O
Ще благославям Господа, който ме е вразумил; дори и нощем ме учи моята вътрешност.
Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, няма да се поклатя. O
Затова се възрадва сърцето ми, и се възвесели езикът ми; а още и плътта ми ще почива в надежда.
Защото Ти не ще оставиш душата ми в ада, и не ще дадеш на Твоя светия да види тление. O
АЛИЛУЯ       Пс 118, 36а.29в
O Алилуя. Боже, наклони сърцето ми към Твоите откровения; и дай ми Твоя закон. O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Аз ви казвам да не се кълнете никак.
Четене от светото Евангелие според Матей         5, 33-27
            В онова време Исус каза на учениците Си:
            "Слушали сте още, че бе казано на древните: "Клетва не престъпяй, а изпълнявай пред Господа клетвите си." Аз пък ви казвам: Да се не кълнете никак: нито в небето, защото е престол Божи; ни в земята, защото е подножие на нозете Му; ни в Йерусалим, защото е град на великия Цар; ни в главата си се кълни, защото не можеш направи ни един косъм бял или черен. Но думата ви да бъде: Да, Да; Не, Не, а каквото е повече от това, то е от лукавия.
            Това е слово Господне.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 102, 1-2.3-4.8-9.11-12 (О: 8а)
Щедър и милостив е Господ.
Благославяй, душо моя, Господа, и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име.
Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. O
Той прощава всички твои беззакония, и изцелява всички твои недъзи; избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости. O Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Той се не гневи до край, нито се вечно сърди. O
Защото, колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта към ония, които се боят от Него.
Колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония. O
АЛИЛУЯ       Пс 118, 36а.29в
O Алилуя.
Боже, наклони сърцето ми към Твоите откровения; и дай ми Твоя закон.
O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Аз ви казвам да не се кълнете никак.
Четене от светото Евангелие според Матей        5, 33-27
            В онова време Исус каза на учениците Си:
            "Слушали сте още, че бе казано на древните: "Клетва не престъпяй, а изпълнявай пред Господа клетвите си." Аз пък ви казвам: Да се не кълнете никак: нито в небето, защото е престол Божи; ни в земята, защото е подножие на нозете Му; ни в Йерусалим, защото е град на великия Цар; ни в главата си се кълни, защото не можеш направи ни един косъм бял или черен. Но думата ви да бъде: Да, Да; Не, Не, а каквото е повече от това, то е от лукавия.
            Това е слово Господне.

Светилища в Еуропа

Ясна Гора

Най-прочута Черната Мадона в полския град Ченстохова, в църквата на манастира в Ясна Гора.

Read More
Манастир св. Франциск от Асизи

Малкият, но живописен, град Асизи е се намира в централната част на Италия, в провинция Перуджа, областта Умбрия. Разположен е на западния склон на планината Монте, която е част апенинската планинска верига.Градът на св. Франциск

Read More
Ватикана

Ватикана е седалището на главата на Римо-католическата църква - папата. Тя е абсолютна теократична монархия. Държавен глава на Ватикана е папата. В неговите ръце е съсредоточена законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Папата се избира от кардиналски конклав и изпълнява функциите на държавен глава пожизнено.

Read More