Text Size

image
Накъде отиваш,

дали вече си избрал
своет
о призвание
в живота
?

Прочети още:
image
Призвание

към Богопосветен Живот,  
какво
е това ?

Прочети още:
Там, където има монаси има радост. Нека ние да бъдем призовани да експериментираме и да покажем, че Бог е способен да изпълни сърцата ни и да ни направи блажени. Прочети още:

Младите Католици в България- на този сайт може да намериш полезни информации в мултимедиялна форма, свързвани с често задавани въпроси в отношението към вярата, коментари към Божието слово, информации свързвани с действието на Католическата Църква в България и много други.

Прочети още:

Международния Християнски Фестивал в Белозем,това е необикновена среща на млади хора с Бог и избор на Исус Христос, който носи истинския живот, нови запознанства и забавни лекции. Страхотен купон, невероятни концерти и незабравима атмосфера, събитие, насърчаващо човешките и християнските ценности.

Прочети още:

Католически новини, от България и  от Света, документи на Църквата, полезни информации, молитви и друго...

Прочети още

Католическа Църква в България, най-нови информации от Източен и Западен обред на Католическа Църква в Бъглария, списание "Истина и Веритас", "Християнство и Култура", най-нови преводи на документите на Светия Престол. 

Прочети още:

ХИМН СМС 2016

Световна младежка среща Краков 2016 - НМХС.

Прочети още:
Слово за Теб

Литургически четива според риимокатолически календар.

Прочети още:
Миг с Господа

Утринна и вечерна молитва на християнина според римската обредност.

Прочети още:

10.06

| Печат |

Неделя, Година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Ще всея вражда между твоето поколение
и потомството на жената.
 
Четене из книгата Битие     3, 9-15
            След като Адам яде от дървото, Господ Бог повика Адам и му рече: "Адаме, къде си?"
            Той каза: "Чух гласа Ти в рая и ме достраша, защото съм гол, и се скрих."
Бог му рече: "Кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, което ти забраних да ядеш?"
            Адам отговори: "Жената, която ми даде Ти - тя ми даде от дървото и аз ядох."
            Тогава Господ рече на жената: "Защо си сторила това?"
            Жената Му отговори: "Змията ме прелъсти, и аз ядох."
            И рече Господ Бог на змията: "Задето си сторила това, проклета да си между всички животни и всички полски зверове; ти ще се влачиш по корема си и ще ядеш прах през всички дни на живота си. Ще всея вражда между тебе и жената и между твоето поколение и нейното потомство; то ще те поразява в главата, а ти ще го жилиш в петата."
            Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 129, 1-2.3-4ав.4с-6.7-8 (О: 7)
У Господа е милостта и пълно у Него изкуплението.
От дън душа викам към Тебе, Господи,
Господи, чуй гласа ми. Да бъдат ушите Ти внимателни, към гласа на молбата ми. O
Господи, ако Ти забелязваш беззаконията, Господи, кой ще устои? Но в Тебе е прошката, нека благоговеем пред Тебе. O
На Неговото слово се уповава душата ми,душата ми се надява на Господа. Повече отколкото стражата утрото, нека се уповава Израил на Господа. O Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението.И Той ще избави Израил от всичките му беззакония. O
ВТОРО ЧЕТИВО
Ние вярваме, затова и говорим.
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол
до коринтяни            4, 13-5, 1
            Братя:
            Като имаме същия дух на вярата, както е писано: "Повярвах и затова говорих"; и ние вярваме, затова и говорим, като знаем, че който възкреси Исуса, ще възкреси и нас чрез Исуса и ще постави с вас. Защото всичко е зарад вас, та благодатта, като се преумножи, да произведе чрез мнозина още по-голяма благодарност за слава Божия.
            Затова ние не падаме духом; макар външният човек и да тлее, но вътрешният от ден на ден се подновява. Защото кратковременното наше леко страдание ни доставя голямо изобилие и пълна вечна слава, като имаме пред очите невидимото; понеже видимото е временно, а невидимото е вечно.
           Знаем, че, когато земното наше жилище, тая хижа, се разруши, ние имаме от Бога дом на небесата, жилище неръкотворно, вечно.
            Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 12, 31в-32
O Алилуя. Сега князът на тоя свят ще бъде изхвърлен вън, казва Господ; и когато Аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички към Себе си. O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Сатана има край.
Четене от светото Евангелие според Марко         3, 20-35
            В онова време:
            Исус дохожда в една къща с учениците си; и пак се събра народ, тъй че те не можаха и хляб да ядат. Като чуха близките Му, отидоха да Го приберат, понеже се говореше, "че бил извън себе си."
            А дошлите от Йерусалим книжници казваха: "че в Него е Веелзевул", и "че изгонва бесовете със силата на бесовския княз."
            И като ги повика, говореше им с притчи: "Как може Сатаната да изгонва Сатаната? Ако някое царство се раздели на части една против друга, това царство не може устоя. И ако някой дом се раздели на части една против друга, тоя дом не може устоя. Ако и сатаната е възстанал против себе си и се е разделил, не може устоя, дошъл е краят му. Никой не може, като влезе в къщата на силния, да ограби покъщнината му, ако първом не върже силния, тогава ограбва къщата му.
            Истина ви казвам: на човеческите синове ще се простят всички грехове и хули, с каквито биха хулили; но който похули Светия Дух, за него прошка не ще има вовеки, а виновен ще е за вечно осъждане." Това каза Той, понеже говореха: "В него има нечист дух."
            И дойдоха майка му и братята му и, като стояха вън, пратиха при Него да го викат. Около Него седеше народ и Му казваха: "Ето, майка ти и братята ти, и сестрите ти вън, дирят Те."
            Той им отговори и рече: "Коя е майка ми, или кои са братята ми?" И като огледа седящите наоколо си, каза: "Ето моята майка и моите братя; защото, който изпълни волята Божия, той ми е брат, и сестра и майка."
            Това е слово Господне.

Светилища в Еуропа

Ясна Гора

Най-прочута Черната Мадона в полския град Ченстохова, в църквата на манастира в Ясна Гора.

Read More
Манастир св. Франциск от Асизи

Малкият, но живописен, град Асизи е се намира в централната част на Италия, в провинция Перуджа, областта Умбрия. Разположен е на западния склон на планината Монте, която е част апенинската планинска верига.Градът на св. Франциск

Read More
Ватикана

Ватикана е седалището на главата на Римо-католическата църква - папата. Тя е абсолютна теократична монархия. Държавен глава на Ватикана е папата. В неговите ръце е съсредоточена законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Папата се избира от кардиналски конклав и изпълнява функциите на държавен глава пожизнено.

Read More