Text Size

image
Накъде отиваш,

дали вече си избрал
своет
о призвание
в живота
?

Прочети още:
image
Призвание

към Богопосветен Живот,  
какво
е това ?

Прочети още:
Там, където има монаси има радост. Нека ние да бъдем призовани да експериментираме и да покажем, че Бог е способен да изпълни сърцата ни и да ни направи блажени. Прочети още:

Младите Католици в България- на този сайт може да намериш полезни информации в мултимедиялна форма, свързвани с често задавани въпроси в отношението към вярата, коментари към Божието слово, информации свързвани с действието на Католическата Църква в България и много други.

Прочети още:

Международния Християнски Фестивал в Белозем,това е необикновена среща на млади хора с Бог и избор на Исус Христос, който носи истинския живот, нови запознанства и забавни лекции. Страхотен купон, невероятни концерти и незабравима атмосфера, събитие, насърчаващо човешките и християнските ценности.

Прочети още:

Католически новини, от България и  от Света, документи на Църквата, полезни информации, молитви и друго...

Прочети още

Католическа Църква в България, най-нови информации от Източен и Западен обред на Католическа Църква в Бъглария, списание "Истина и Веритас", "Християнство и Култура", най-нови преводи на документите на Светия Престол. 

Прочети още:

ХИМН СМС 2016

Световна младежка среща Краков 2016 - НМХС.

Прочети още:
Слово за Теб

Литургически четива според риимокатолически календар.

Прочети още:
Миг с Господа

Утринна и вечерна молитва на християнина според римската обредност.

Прочети още:

СЪРЦЕ ИСУСОВО - B

| Печат |

ПРЕСВЕТО СЪРЦЕ ИСУСОВО
 
Тържество Година B
ПЪРВО ЧЕТИВО
Превърна се в мене сърцето ми.
Четене из книгата на пророк Осия            11, 1в.З-4.6с-9.
Това казва Господ:
"Когато Израил беше млад, Аз го обичах и ,от Египет извиках Сина Си. Аз сам учих Ефрем да ходи, носех го на ръцете си, а те не съзнаваха, че ги лекувам. Влачех ги с човешки връзки, с връзки на любов. Аз бях за тях като такъв, който сваля хомота от челюстите им, и кротко им храна полагах.
Превърна се в Мене сърцето Ми, разпали се всичката Ми жалост! Няма да постъпя според яростта на гнева Си, няма да изтребя Ефрем, защото Аз съм Бог, а не човек; сред тебе с Светият, Аз няма да вляза в града."
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 12, 3-4всд.5-6 (О: 3)
Ще черпите с радост вода от изворите на Спасителя.
Ето, Бог е моето спасение; на Него се уповавам и се не боя, защото Господ е моя сила, и Господ е мое пение, и Той ми биде за спасение. Ще черпите с радост вода от изворите на Спасителя. O Славете Господа, призовавайте името Му; разгласяйте между народите делата Му, напомняйте, че името Му е велико. O Пейте на Господа, защото Той е направил нещо велико, нека знаят това по цяла земя.
Весели се и радвай се, жителко Сионска, защото велик е посред тебе Светият Израилев. O
ВТОРО ЧЕТИВО
Да знаете, че Христовата любов надвишава всяко знание.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до
ефесяни          3, 8-12.14-19
Братя:
На мене, най-малкия от всички светии, се даде тая благодат - да благовестя на езичниците неизследимото богатство Христово и да открия на всички, в що се състои разпоредбата на тайната, скривана от векове в Бога, който създаде всичко чрез Исуса Христа, та многоразличната премъдрост Божия да стане сега чрез Църквата известна на началствата и властите небесни, по предвечното определение, което Той е изпълнил в Христа Исуса, нашия Господ, у когото, чрез вярата в Него, имаме дръзновение да се доближаваме до Бога с доверие.
Затова прекланям колене пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото се именува всеки род на небесата и на земята, да ви даде, по богатството на славата Си, крепко да се утвърдите чрез Духа Му във вътрешния човек, и чрез вярата да се всели Христос в сърцата ви, та, вкоренени и утвърдени в любов, да можете проумя с всички светии, що е ширина и дължина, дълбочина и височина, и да узнаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните във всичката пълнота Божия.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Мт 11, 29ав
O Алилуя. Вземете Моето иго върху себе си и поучете се от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце. O Алилуя.
или
АЛИЛУЯ       1 Ив 4, 10в
O Алилуя. Бог пръв ни възлюби, и проводи Сина Си като изкупителна жертва за греховете ни. O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Прободе ребрата Му и протече кръв и вода.
Четене от светото Евангелие според Иван                       19, 31-37
В онова време:
Понеже тогава беше петък, юдеите, за да не останат телата върху кръста в събота (защото оная събота беше Велик ден), помолиха Пилата да им пребият пищялите и да ги снемат. Тогава дойдоха войниците и пребиха пищялите на първия, както и на другия, разпнат с Него.
А когато дойдоха при Исуса и Го видяха вече умрял, не Му пребиха пищялите; но един от войниците прободе с копие ребрата Му, и веднага изтече кръв и вода.
И който видя, засвидетелствува, и свидетелството му е истинско; и той знае, че говори истина, за да повярвате вие. Защото това стана, за да се сбъдне Писанието: "Кост Негова няма да се строши". И пак друго Писание казва: "Ще погледнат на Този, когото прободоха."
Това е слово Господне.

 

Светилища в Еуропа

Ясна Гора

Най-прочута Черната Мадона в полския град Ченстохова, в църквата на манастира в Ясна Гора.

Read More
Манастир св. Франциск от Асизи

Малкият, но живописен, град Асизи е се намира в централната част на Италия, в провинция Перуджа, областта Умбрия. Разположен е на западния склон на планината Монте, която е част апенинската планинска верига.Градът на св. Франциск

Read More
Ватикана

Ватикана е седалището на главата на Римо-католическата църква - папата. Тя е абсолютна теократична монархия. Държавен глава на Ватикана е папата. В неговите ръце е съсредоточена законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Папата се избира от кардиналски конклав и изпълнява функциите на държавен глава пожизнено.

Read More