Април 2019

| Печат |

1 април

2 април

3 април

4 април

5 април

6 април

7 април

8 април

9 април

10 април

11 април

12 април

13 април

14 април

15 април

16 април

17 април

18 април - Литургията за осветяване на светите масла

18 април - ВЕЧЕРНА ЛИТУРГИЯ

19 април - ВЕЛИК ПЕТЪК

20 април - Пасхално Бдение

21 април - ВЕЛИКДЕН "ВЪЗКРЪСЕНИЕ ХРИСТОВО"

22 април

23 април

24 април

25 април

26 април

27 април

28 април

29 април

30 април

31 април