Text Size

Март 2018

| Печат |

1 Ч
св. Иларий и Тациян м.
в
Йер 17, 5-10; Пс 1; Лк 16, 19-31
2 П
св. Патрик еп.; св. Иван Саркандер м.
в
Бит 37, 3-4.12-13.17-28; Пс 104; Мт 21, 33-43.45
3 С
св. Кирил Йерусалимски еп. ц. уч.; св. Едуард II. ц. м.
в
Мих 7, 14-15.18-20; Пс 102; Лк 15, 1-3.11-32
4 Н
III. ПОСТНА НЕДЕЛЯ
в
“Б” Изх 20, 1-17; Пс 19; 1 Кор 1, 22-25; Ив 2, 13-25
5 П
св. Адриян м.; св. Теофил еп.
в
2Цар 5, 1-15; Пс 41,42; Лк 4, 24-30
 
6 В
св. Никола от Флюе отш.; св. Яков изп. м.
в
Дан 3, 25.34-45; Пс 24; Мт 18, 21-35
7 С
св. Василий свещ. м.; св. Лея вд.; св. Октавиян м.
в
Втор 4, 1.5-9; Пс 147; Мт 5, 17-19
8 Ч
св. Турибий еп.; св. Пелагия м.; св. Отон иг.
в
Йер 7, 23-28; Пс 94; Лк 11, 14-23
9 П
св. Катерина Шведска мон.; св. Бертрада (Берта);
бл. Оскар Ромеро еп. м.
в
Ос 14, 2-10; Пс 80; Мк 12, 28-34
10 С
св. Макарий еп.
в
Ос 6,1-6; Пс50; Лк 18.9-14
11 Н
IV. ПОСТНА НЕДЕЛЯ
св. Емануил м.; св. Монтан и Максима м.
в
“Б” 2Цар 36, 14-16,19-23; Пс 136; Еф 2,4-10; Ив 3, 14-21
12 П
св. Руперт еп.
в
Ис 65, 17-21; Пс 29; Ив 4, 43-54
13 В
св. Иларион иг.
в
Йез 47, 1-9.12; Пс 45; Ив 5, 1-3.5-16
14 С
св. Марко еп.
в
Ис 49, 8-15; Пс 144; Ив 5, 17-30
15 Ч
св. Леонард свещ.; св. Иван Климак иг.
в
Изх 32, 7-14; Пс 105; Ив 5, 31-47
16

П

св. Вениамин дяк. м.; св. Гуидо иг.
в
Прем 2, 1.12-22; Пс 33; Ив 7, 1-2.10.25-30
17 С
св. Уго еп.; св. Мария Египетска отш.
в
Йер 11, 18-20; Пс 7; Ив 7, 40-53
18 Н
V. ПОСТНА НЕДЕЛЯ
св. Франциск от Паула отш.
в
“Б” Йез 31, 31-34; Пс 50; Евр 5, 7-9; Ив 12, 20-33
19 П
СВЕТИ ЙОСИФ
б
2Сам 7, 4-5.12-14.16; Пс 88; Рим 4, 13.16-18.22; Мт 1, 16.18-21.24 (Лк 2, 41-51)
20

В

св. Изидор еп. ц. уч.; бл. Франциск Марто
в
Числ 21, 4-9; Пс 101; Ив 8, 21-30

21

С

св. Винкенти Ферер свещ.; св. Ирина м.
в
Дан 3, 14-20.46-50.91-92.95; Дан 3; Ив 8, 31-42

22

Ч

св. Ириней Сремски еп.
в
Бит 17, 3-9; Пс 104; Ив 8, 51-59

23

П

св. Иван Кръстител от Сал свещ.
в
Йер 20, 10-13; Пс 17; Ив 10, 31-42

24

С

св. Дионисий еп.
в
Йез 37, 21-28; Йер 31; Ив 11, 45-56

25

Н

ВРЪБНИЦА - СТРАДАНИЕ ГОСПОДНЕ
св. Либорий еп.
ч
“Б” Мт 11, 1-11; Ис 50, 4-7; Пс 21; Фил 2, 6-11; Мк 14,1-15,47
световен ден на младежите
26 П
ВЕЛИКИ ПОНЕДЕЛНИК
св. Терентий и другари м.; св. Макарий покл.
в
Ис 42, 1-7; Пс 26; Ив 12, 1-11
27 В
ВЕЛИКИ ВТОРНИК
св. Станислав еп. м.; св. Джема Галгани д.
в
Ис 49, 1-6; Пс 70; Ив 13, 21-33.36-38
28 С
ВЕЛИКА СРЯДА
св. Юлий I. п.; св. Василий еп. изп.; св. Зенон еп.
в
Ис 50, 4-9; Пс 68; Мт 26, 14-25
29 Ч
ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК
св. Мартин I. п. м.
б
Ис 61, 1-3.6.8-9; Пс 88; Откр 1, 5-8; Лк 4, 16-21
Изх 12, 1-8.11-14; Пс 115; 1Кор 11, 23-26; Ив 13, 1-15
30 П
ВЕЛИКИ ПЕТЪК (строг пост)
св. Валериян м.
ч
Ис 52, 13 - 53, 12; Пс 30; Евр 4, 14-16; 5, 7-9; Ив 18, 1 - 19, 42
31 С
ВЕЛИКА СЪБОТА
св. Анибал
б
Изх 14, 15 - 15, 1; Изх 15; Рим 6, 3-11; Пс 117; “А” Мт 28, 1-10