Text Size

9.03.2018

| Печат |

Петък
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Няма да казваме вече:
"Богове наши" изделие на нашите ръце.
 
Четене из книгата на пророк Осия.           14, 2-10
Това казва Господ:
"Обърни се, Израиле, към Господа, твоя Бог, защото ти падна поради нечестието си. Вземете със себе си молитвени думи и се обърнете към Господа, и речете Му: "Отнеми всяко беззаконие и приеми ни за добро, и ние ще принесем жертва от остатъци от устата си. Асур няма вече да ни спасява. Няма да се качваме на кон и няма вече да казваме към изделията на нашите ръце: "О, богове наши", защото у Тебе има милосърдие към сираци."
Ще излекувам отмятането им, ще ги обикна по благоволение, защото гневът Ми се отвърна от тях; Аз ще бъда роса за Израил, Израил ще цъфти като крин и ще разпусне корените си както в Ливан. Ще се разширят клоните му и хубостта му ще бъде като маслина и благоуханието от него като от Ливан.
Ще се върнат ония, които седяха под сянката му, ще имат жито в изобилие - и ще цъфтят като лоза; ще бъдат славни като вино Ливанско.
Каква работа имам още с идолите, ще рече Ефраим. Аз ще го чуя и милостно ще погледна на него като на зелен кипарис, от мене ще ти бъдат новите плодове.
Кой е мъдър, за да разбере това? Кой е разумен, за да познае това? Защото прави са пътищата Господни и праведници ходят по тях, а беззаконниците ще паднат на тях."
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 80, 6с-8а.8вс-9.10-11ав.14 и 17 ( О: 11 и 9)
Аз съм Господ Бог твой: слушай гласа ми.
 
Чух звуци от език, който не познавах.
Аз снех товара от раменете му, и освободих ръцете му от кошниците. В утеснението си ти ме повика, и Аз те избавих. O
Изсред гръма те чух, при водите на Мерива те изпитах.Слушай, народе Мой, и Аз ще ти свидетелствувам, о, да беше Ме послушал, Израиле! O
Да нямаш друг бог и да не се покланяш на другоземния бог. Аз съм Господ, Бог твой, който те изведе из Египетската земя. O
Ако Моят народ беше Ме слушал, и Израил да ходеше в Моите пътища,
щях да ги храня с тлъста пшеница, и щях да ги насищам с мед от скала. O
 
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО   Мт 4, 17
Покайте се, казва Господ; наближи царството небесно.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Господ, твоят Бог,
е един Бог, и ще Го възлюбиш.
 
Четене от светото Евангелие според Марко.       12, 28в-34
В онова време:
Един от книжниците приближи се до Исуса и Го попита, коя е първа от всички заповеди.
А Исус му отговори: "Първа от всички заповеди е: "Слушай, Израилю: Господ, твоят Бог, е Бог един; и ще обичаш Господа, твоя Бог, от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с всичкия си разум, и с всичката си сила." Тази е първа заповед. Втора, подобна на нея, е: "Възлюби ближния си като себе си." Друга заповед по-голяма от тия няма.
Книжникът Му рече: "Добре, учителю, Ти право каза, че Бог е един и няма друг, освен Него; и че да го обичаш от все сърце, и с всичкия си разум и с всичката си душа и с всичката си сила, и да обичаш ближния като сам себе си е повече от всички всесъжения и жертви."
Исус, като видя, че той разумно отговори, рече му: "Не си далеч от царството Божие." След това никой вече не смееше да го пита.
Това е слово Господне.