Text Size

7.03.2018

| Печат |

Сряда
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Пазете заповедите и ги изпълнявайте.
 
Четене из книгата Второзаконие.  4, 1.5-9
Говори Мойсей на народа, казвайки:
И тъй, Израилю, слушай наредбите и законите, които Аз ви уча да изпълнявате, за да бъдете живи и да отидете и наследите оная земя, която Господ, Бог на вашите отци, ви дава.
Ето научих ви на наредбите и законите, както ми заповяда Господ, Бог мой, за да постъпвате тъй в земята, в която влизате, за да я завладеете; и тъй, пазете и изпълнявайте ги, защото това е вашата мъдрост и вашия разум пред очите на народите, които като чуят за всички тия наредби, ще кажат: "Само тоя велик народ е мъдър и разумен народ."
Защото има ли някой велик народ, към който боговете му да бъдат тъй близки, както е близък към нас Господ, Бог наш, когато и да Го призовем? И има ли някой велик народ с такива справедливи наредби и закони, както целият този закон, който ви предлагам днес?
Само пази се и грижливо варди душата си, за да не забравиш делата, що ги видяха Твоите очи, и те да не излизат от сърцето ти през всички дни на твоя живот. И обади за тях на синовете си и на внуците си.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 147, 12-13.15-16.19-20 ( О: 12а)
Хвали, Иерусалиме, Господа.
 
Хвали, Иерусалиме, Господа, хвали, Сионе, твоя Бог.Защото Той укрепява заворките на твоите порти, благославя твоитесинове всред тебе. O
Който праща на земята Своето слово, Неговото слово бързо върви.Който дава сняг като вълна, сипе скреж като пепел. O
Той яви Своето слово на Яков, Своите наредби и Своите съдби – наИзраил.На никой друг народ Той не е сторил това, и Неговите съдби те не знаят. O
 
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО   Ив 6, 64в.69в
Твоите думи, Господи, са дух и живот; Ти имаш думи за вечен живот.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Който изпълни и поучи,
той велик ще се нарече.
 
Четене от светото Евангелие според Матей.       5, 17-19
В онова време: Исус каза на учениците си:
"Не мислете, че съм дошъл да наруша Закона или Пророците: не да наруша съм дошъл, а да изпълня. Защото истина ви казвам, докле премине небето и земята, ни една йота, или една чертица от Закона, няма да премине, докато всичко не се сбъдне.
И тъй, като наруши една от най-малките тия заповеди и тъй поучи човеците, той най-малък ще се нарече в царството небесно; а който изпълни и поучи, той велик ще се нарече в царството небесно."
Това е слово Господне.