Text Size

3.04

| Печат |

Вторник в Осмината на Възкресение Христово
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Покайте се, и всеки от вас да
се кръщава в името на Исуса.
 
Четене от деянията на Апостолите.                      2,36-41
В деня на Петдесетница Петър казваше на Юдеите:
"И тъй, нека наздраво знае целият дом Израилев, че Тоя Исус, когото вие разпнахте, Бог направи Господ и Христос."
Като чуха това, на сърце им стана умилно, и казаха на Петър и на другите Апостоли: "Какво да направим, мъже братя?"
А Петър им рече: "Покайте се, и всеки от вас да се кръсти в името на Исуса Христа за прошка на греховете и ще приемете дара на Светия Дух. Защото за вас е обещанието, за вашите деца и за всички далечни, които би призовал Господ Бог наш."
И с много други думи свидетелствуваше и ги приканваше, думайки: "Спасявайте се от тоя опак род."
И тъй, които приеха на драго сърце думите му, кръстиха се; и се присъединиха в оня ден около три хиляди души.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 32,4-5.18.19.20 и 22 (О: 5в)
С милост Господня е пълна земята, или: Алилуя.
 
Защото словото на Господа е право, и всички Му дела са верни. Той обича правда и съд; с милост Господня е пълна земята. О
Ето, окото на Господа е над ония, които Му се боят, и които се уповават на милостта Му;че Той ще спаси душата им от смърт, и във време на глад ще ги прехрани.
Нашата душа се уповава на Господа; Той е наша помощ и наша защита.
Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме. О
 
АЛИЛУЯ       Пс 117,24
О Алилуя.
Тоя ден е Господ сътворил; да се зарадваме и да се развеселим в него.
О Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Видях Господа и ми каза това.
 
Четене от светото Евангелие според Иван.         20,11-18
В онова време:
Мария стоеше при гроба отвън и плачеше. И както плачеше, надникна в гроба; и вижда два ангела в бяло облекло да седят - единият при главата, а другият при нозете, дето беше лежало тялото Исусово.
И те й казват: "Жено, защо плачеш?"
Отговори им: "Дигнали Господа моя, и не зная, де са Го турили."
Като рече това, обърна се назад и видя Исуса да стои; ала не знаеше, че е Исус.
Исус й казва: "Жено, защо плачеш? Кого търсиш?"
Тя, мислейки, че е градинарят, каза му: "Господине, ако си го ти изнесъл, кажи ми, де си Го турил, и аз ще Го взема."
Исус й казва: "Марио!"
Тя се обърна и Му рече: "Равуни!" (което значи: Учителю!).
Исус й казва: "Не се допирай до Мене; защото още не съм възлязъл при Отца Си. Но иди при братята Ми и им кажи: "Възлизам при моя Отец и при вашия Отец, и при моя Бог и при вашия Бог."
Дохожда Мария Магдалина, та обажда на учениците: "Че видяла Господа и че това й казал."
Това е слово Господне.