Text Size

Април 2018

| Печат |

       
1 Н ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО - ВЕЛИКДЕН б
Деян 10, 34.37-43; Пс 117; Кол 3, 1-4 (1Кор 5, 6-8); Ив 20, 1-9 (Мт 28, 1-10)
2 П СВЕТЛИ ПОНЕДЕЛНИК - ВЕЛИКДЕН II. ден б
Деян 2, 14.22-32; Пс 15; Мт 28, 8-15
3 В СВЕТЛИ ВТОРНИК - ВЕЛИКДЕН III. ден б
Деян 2, 36-41; Пс 32; Ив 20, 11-18
4 С СВЕТЛА СРЯДА б
Деян 3, 1-10; Пс 104; Лк 24, 13-35
5 Ч СВЕТЛИ ЧЕТВЪРТЪК б
Деян 3, 11-26; Пс 8; Лк 24, 35-48
6 П СВЕТЛИ ПЕТЪК б
Деян 4, 1-12; Пс 117; Ив 21, 1-14
7 С СВЕТЛА СЪБОТА б
Деян 4, 13-21; Пс 117; Мк 16, 9-15

8

Н II. ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ б
"В" Деян 4,32-35; Пс 117; 1Ив 5,1-6; Ив 20,19-31
неделя на Божието милосърдие
9 П
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
б
Ис 7, 10-14; 8, 10; Пс 39; Евр 10, 4-10; Лк 1, 26-38
10 В

св. Терентий и другари м.; св. Макарий покп.

Деян 4,32-37; Пс 92; Ив 3,7б-15

б
11 С св. Джема Галгани д. б
Деян 5, 17-26; Пс 33; Ив 3, 16-21
12 Ч св. Юлий I. п.; св. Василий еп. изп.; св. Зенон еп. б
Деян 5, 27-33; Пс 33; Ив 3, 31-36
13 П св. Мартин I. п. м. б
Деян 5, 34-42; Пс 26; Ив 6, 1-15
14 С св. Валериян м б
Деян 6,1-7; Пс 33; Ив 6, 16-21
15 Н III. ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ б
'В' Деян 3,13-15.17-19; Пс 4; 1Ив 2,1-5; Лк24.35-48
16 П св. Бернадета Субиру от Лурд д. б
Деян 6, 8-15; Пс 118; Ив 6, 22-29
17 В св. Роберт иг.; св. Рудолф м. б
Деян 7, 51; 8, 1; Пс 30; Ив 6, 30-35
18 С св. Галдин еп. б
Деян 8, 1-8; Пс 65; Ив 6, 35-40
19 Ч св. Ема вд.; св. Марта д. м. б
Деян 8, 26-40; Пс 65; Ив 6, 44-51
20 П св. Сара м.; св. Теодор мон.; св. Марциян мон. б
Деян 9, 1-20; Пс 116; Ив 6, 52-59
21 С

св. Анселм еп. ц. уч.

Деян 9, 31-42; Пс 115; Ив 6, 60-69

б
22 Н

IV. ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ

св. Сотир и Кай п.

б
"В" Деян 4,8-12; Пс 117; 1Ив 3,1-2; Ив 10,11-18
световен ден на молитва за свещенически звания
23 П св. Георги м.; св. Войтех (Адалберт) еп. м. б
Деян 11,1-18; Пс41; 42; Ив 10,1-10
24 В св. Фидел свещ. м.; св. Мария Клеопова б
Деян11, 19-26; Пс 86; Ив 10, 22-30
25 С СВЕТИ МАРКО ЕВАНГЕЛИСТ ч
1Пт 5, 5-14; Пс 88; Мк 16, 15-20
26 Ч Дева Мария на добрия съвет; св. Клет и Марцелин п. б
Деян 13, 13-25; Пс 98; Ив 13, 16-20
27 П св. Зита д.; св. Симеон еп. м. б
Деян 13, 26-33; Пс 2; Ив 14, 1-6
28 С
св. Петър Шанел свещ. м.; св. Лудвик Гриньон свещ.;
св. Джана Берета Мола; св. Примиян м.
б
Деян 13, 44-52; Пс 97; Ив 14, 7-14
29 Н

 V. ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ

св. Катерина от Сиена д. ц. уч.

В" Деян 9,26-31; Пс 21; 1Ив 3,18-24; И» 15.1-8

б
30 П св. Пий V. п.; св. Йосиф Котоленго свещ. б
Деян 14, 5-18; Пс 113; Ив 14, 21-26