Text Size

29.08

| Печат |

29 август
Страданието на Св. Иван Кръстител
Възпоминание
Евангелието на това възпоминание е собствено.
ПЪРВО ЧЕТИВО
Кажи им всичко, що ти заповядвам. Не бъди малодушен пред тях.
Четене из книгата на пророк Иеремия      1, 17-19
В онези дни: Биде слово Господне към мене, казвайки: "Препаши бедрата си и стани, та им кажи всичко, що ти заповядвам: не бъди малодушен пред тях, за да те поразя пред очите им. И ето, Аз те поставих днес като укрепен град, като железен стълб и като медна стена против цялата тази земя, против царете на Юда, против князете му, против свещениците му и против народа на тази земя. Те ще воюват против тебе, ала не ще ти надвият; защото Аз съм с тебе, за да те избавям, говори Господ."
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 70, 1-2.3-4а.5-6ав.15ав-17 (О: 15а)
Устата ми ще разгласят Твоята правда.
На Тебе, Господи, се уповавам, да се не посрамя довека. O
Избави ме от Твоята правда, и ме освободи; наклони ухото си към
мене и ме спаси. O
Бъди ми крепко прибежище, дето всякога бих могъл да се крия; Ти си решил да ме спасиш, защото моя твърдина и моя крепост си Ти. O
Боже мой, избави ме,от ръцете на нечестивия. O
Защото Ти си моя надежда, Господи; Господи, мое упование от младините ми. O
На тебе съм се крепил от рождение, Ти си ме извел из майчината ми утроба; моята хвала за Тебе няма да престане. O
Устата ми ще разгласят Твоята правда, всеки ден Твоите благодеяния. O
Ще вникна в делата на Господа Бога; ще спомня Твоята правда - само Твоята. O
Боже, Ти си ме поучавал от младините ми; и досега разгласям Твоите чудеса. O
АЛИЛУЯ       Мт 5, 10
O Алилуя. Блажени преследваните заради правда, защото тяхно е царството Божие. O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Искам още сега да ми дадеш на блюдо главата на Иван Кръстителя.
Четене от светото Евангелие според Марко         6, 17-29
В онова време:
Ирод бе проводил да хванат Иван и да го оковат в тъмницата зарад Иродиада, жена на брата му Филип, понеже се бе оженил за нея.
Защото Иван говореше на Ирод: "Не ти е позволено да водиш братовата си жена." А Иродиада мразеше Иван и искаше да го убие, ала не можеше. Защото Ирод се страхуваше от Иван, като знаеше, че той е мъж праведен и свет, и го пазеше; много работи вършеше от послушание към него, и с приятност го слушаше.
И като дойде сгоден ден, когато Ирод, по случай рождения си ден, даваше гощавка на своите велможи, воеводи и на старейте Галилейски, дъщерята Иродиадина влезе, игра и угоди на Ирод и на сътрапезниците му. Царят каза на девойката: "Искай от мене, каквото щеш, и ще ти дам." И закле й се: "Каквото и да поискаш от мене, ще ти дам, дори и половината си царство."
Тя излезе и попита майка си: "Какво да искам?"
Тя отговори: "Главата на Иван Кръстителя."
И тоз час влезе бързешком при царя, поиска и рече: "Искам още сега да ми дадеш на блюдо главата на Иван Кръстителя."
Царят се натъжи, но заради клетвата и сътрапезниците си не искаше да й откаже. И веднага, като изпрати оръженосец, царят заповяда да донесат главата му в блюдо. Той отиде, отсече му главата в тъмницата и я донесе на блюдо, та я даде на девойката, а девойката я даде на майка си.
Учениците му, като чуха, дойдоха и дигнаха тялото му, та го погребаха.
Това е слово Господне.