Text Size

27.08

| Печат |

ПЪРВО ЧЕТИВО
Да се прослави името Господне
във вас и вие в Него.
Начало на второто послание на Свети Павел Апостол
до солуняни  1, 1-5. 11-12
Павел и Силван и Тимотей до Солунската Църква в Бога Отца и в Господа Исуса Христа. Благодат вам и мир от Бога нашия Отец и от Господа Исуса Христа.
Длъжни сме винаги да благодарим на Бога за вас, братя, както подобава, задето вярата ви твърде много расте и взаимната любов у всеки един от всички вас тъй изобилва, че сами ние се хвалим с вас в Божите църкви за вашето търпение и вяра при всички гонения и скръби, що понасяте; това е доказателство на праведния Божи съд, че вие ще се удостоите за царството Божие, за което страдате.
Да ви направи нашият Бог достойни за званието и да изпълни със сила всяко желание на благост и всяко дело на вярата, та да се прослави във вас името на нашия Господ Исус Христос, и вие в Него, по благодатта на нашия Бог и на Господа Исуса Христа.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 95, 1-2а. 2в-3. 4-5. (О: 3)
Разгласявайте между всички народи чудесата на Господа.
Възпейте на Господа песен нова, възпейте на Господа, цяла земйо. Пейте на Господа, благославяйте името Му. O Благовестете от ден на ден Неговото спасение.
Разгласяйте между народите славата Му, по всички племена - чудесата Му. O
Защото велик е Господ и достохвален, по-страшен е Той от всички богове.
Защото всички богове на народите са идоли, а Господ небесата сътвори. O
АЛИЛУЯ       Ив 10, 27
O Алилуя. Моите овци слушат гласа Ми, казва Господ, и Аз ги познавам, и те вървят подире ми. O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Горко ви, слепи водачи.
Четене от светото Евангелие според Матей         23, 13-22
В онова време: Исус каза:
"Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето затваряте царството небесно пред човеците; защото нито вие влизате, нито влизащи пускате да влязат.
Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето изпояждате домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молите; затова ще получите по-голямо осъждане.
Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето обикаляте море и суша, за да добиете един последовател; и когато сполучите това, правите го син на геената, дваж по-достоен от вас.
Горко вам, водачи слепи, които казвате: Ако някой се закълне в храма, не е нищо; но ако някой се закълне в златото на храма, задължава се. Безумни и слепи, кое, наистина, стои по-горе: златото или храма, който освещава златото? Също казвате: Ако някой се закълне в жертвеника, не е нищо; но ако някой се закълне в дара, който е върху него, задължава се. Слепи! Кое, наистина, стои по-горе: дарът ли, или жертвеникът, който освещава дара?
И тъй, който се закълне в жертвеника, кълне се в него и във всичко, що е върху него, и който се закълне в храма, кълне се в него и в Оня, който го обитава. И който се закълне в небето, кълне се в Божия престол и в Оня, който седи на него."
Това е слово Господне.