Text Size

14.08

| Печат |

СВ. МАКСИМИЛИАН КОЛБЕСВ. МАКСИМИЛИАН КОЛБЕ
ПЪРВО ЧЕТИВО
Нахрани ме с този свитък
и в устата ми стана сладко като мед.
Четене из книгата на Иезекиил      2,8 - 3,4
Тъй казва Господ:
"Ти, Сине човешки, слушай, какво ще ти говоря: Не бъди упорит като този размирен дом; отвори устата си и изяж, което ще ти дам." И видях и ето ръка, протегната към мене, и в нея - книжен свитък. И Той го разви пред мене,и ето, свитъкът беше изписан отвътре и отвън, и беше написано на него: "Плач, охкане и тъга."
И каза ми: "Сине човешки, изяж, което е пред тебе, изяж този свитък, па иди говори на дома Израилев." Тогава отворих устата си, и Той ми даде да изям този свитък; и каза ми: "Сине човешки, нахрани стомаха си и напълни утробата си с този свитък, който Аз ще ти давам", и аз го изядох, и в устата ми стана сладко като мед.
И Той ми каза: "Сине човешки, стани, та иди у дома Израилев, и говори им с Моите думи."
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 118,14.24.72.103.111.131 (О: 103а)
Колко са сладки на гърлото ми Твоите думи.
В пътя на Твоите откровения се радвам, като за всяко богатство. O Твоите откровения са моя утеха, и Твоите устави - мои съветници. O Законът на Твоите уста е за мене по-добър от хиляда късове злато и сребро. O
Колко са сладки на гърлото ми Твоите думи! по-сладки от мед на устата ми. O
Твоите откровения приех като вечно наследие, защото те са радост за сърцето ми. O
Отварям уста и въздишам, защото жадувам за Твоите заповеди. O
АЛИЛУЯ       Мт 11,29ав
O Алилуя. Вземете Моето иго върху себе си, казва Господ, и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце. O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Гледайте да не презрете едно от тези малките.
Четене от светото Евангелие според Матей         18,1-5.10.12-14
В оня час се приближиха до Исуса учениците Му и казаха:
"Кой ли е по-голям в царството небесно?" И като повика Исус едно дете, изправи го посред тях и рече:
"Истина ви казвам, ако се не обърнете и не станете като деца, няма да влезете в царството небесно. И тъй, който се смири като това дете, той е по-голям в царството небесно. И който приеме едно такова дете в Мое име, Мене приема.
Гледайте да не презрете едно от тия малките, защото, казвам ви, техните Ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец небесен.
Как ви се струва? Ако някой има сто овци, и една от тях се заблуди, не ще ли остави деветдесетте и девет, и не ще ли иде по планините да дири заблудената? И ако се случи да я намери, истина ви казвам, той се радва на нея повече, отколкото за деветдесетте и девет незаблудени. Тъй и вашият Отец небесен не иска да загине ни един от тия малките."
Това е слово Господне.

14 август
СВ. МАКСИМИЛИАН КОЛБЕ,
СВЕЩЕНИК И МЪЧЕНИК
Възпоменание
 
ПЪРВО ЧЕТИВО                1 Й 3,13-18
 
Четене от първото послание на Свети Йоан Апостол.
 
            Недейте се чуди, братя мои, ако светът ви мрази. Ние знаем, че преминахме от смърт в живот, защото обичаме братята; който не обича брата си, пребъдва в смърт. Всякой, който мрази брата си, е човекоубиец, и знаете, че човекоубиец няма вечен живот, който да пребъдва в него.
            Любовта познаваме по това, че Той положи за нас душата си и ние сме длъжни да полагаме душите си за братята. А който има световните блага, пък като види брата си в немотия, затвори от него сърцето си – как пребъдва в такъв Божията любов?
Чеда мои, нека любим не с думи или с език, а с дела и истина.
            Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛМ                                    Пс 115
Отпев: Скъпа е за Господа смъртта на светиите.
 
Повярвах и затова говорих:
Силно съм съкрушен.
Скъпа е в очите на Господа
смъртта на Неговите светии. О...
 
О, Господи, аз съм Твой раб,
аз съм Твой раб и син на Твоята рабиня.
Ти счупи моите окови, †
Тебе ще принеса хвалебна жертва
и името Господне ще призова. О...
 
Какво да въздам на Господа
за всичките Му благодеяния към мене?
Чашата на спасението ще приема
и името Господне ще призова. О...
 
АЛЛЕЛУЯ                Мк 8,35
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
Който иска да спаси живота си, ще го погуби;
а който погуби живота си заради Мене и Евангелието,
той ще го спаси.
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ           Й 15,12-17
Четене от светото Евангелие според Йоан.
 
            Исус рече на своите ученици: “Тази е моята заповед: Да любите един другиго, както Аз ви възлюбих. Никой няма любов по-голяма от тази, да положи живота си за своите приятели. Вие сте Ми приятели, ако вършите всичко онова, що ви Аз заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото ви казах всичко, що съм чул от Отца Ми.
            Не вие Мене избрахте, но Аз вас избрах и ви поставих да идете и да принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, та, каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде. Това ви заповядвам: Да любите един другиго”.
            Това е слово Господне.