Text Size

25.08

| Печат |

ПЪРВО ЧЕТИВО

Славата на Господа влезе в Храма.

Четене из книгата на Пророк Иезекиил   43,1-7а

В онези дни:

Ангел ме доведе при вратата, които гледат към изток, и ето, славата на Бога Израилев идеше от изток, и гласът Му беше като шум от много води, и земята светна от славата Му. Това видение беше същото, каквото аз видях по-преди, също такова, каквото видях, когато идвах да известя гибелта на града; тези видения бяха подобни на виденията, каквито видях при река Ховар. И аз паднах ничком.

И славата на Господа влезе в храма през вратата, обърнати към изток. И подигна ме духът и ме въведе във вътрешния двор, и ето, славата Господня бе изпълнила целия храм.

И аз чух някого си, който ми говореше от храма, а онзи мъж стоеше до мене, и каза ми: "Сине човешки, това е мястото на Моя престол и мястото на стъпките на Моите нозе, дето ще живея на веки сред Израилевите синове."

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 84,9ав-10.11-12.13-14 (О: срв 1аб)

Славата на Господа ще обитава в нашата земя.

Да послушам, какво ще каже Господ Бог, защото Той ще изрече мир на Своя народ и на Своите избрани.

Тъй, Неговото спасение е близо до онези, които Му се боят, за да обитава слава в нашата земя. O

Милост и истина ще се срещнат, правда и мир ще се целунат; Истина ще изникне из земята, и правдата ще надникне от небесата. O И Господ ще даде добро, и нашата земя ще даде своя плод. Правдата ще тръгне пред него, и ще тури на път стъпките си. O

АЛИЛУЯ       Мт 23,9а.10в

O Алилуя. Един е вашият Отец, който е на небесата; и вашият Наставник е един - Христос. O Алилуя.

ЕВАНГЕЛИЕ

Те говорят, а не вършат.

Четене от светото Евангелие според Матей         23,1-12

В онова време:

Исус заговори на народа и на учениците Си и каза: "На Мойсеевото седалище седнаха книжниците и фарисеите, затова всичко, що ви кажат да пазите, пазете и вършете; а според делата им не постъпвайте, защото те говорят, а не вършат. Връзват бремена тежки и мъчни за носене и ги турят върху плещите на човеците, а сами не искат и с пръст да ги помръднат; и всичките си работи вършат, за да ги видят човеците; разширяват своите хранилища и правят големи полите на дрехите си; обичат първо място по гощавките и предни седалища в синагогите, и поздрави по тържищата, и да им казват човеците: "Учителю, Учителю!"

А вие недейте се нарича "Учители"; защото един е вашият Учител - Христос, а всички вие сте братя; и никого на земята недейте нарича свой Отец, защото един е вашият Отец, който е на небесата; и наставници недейте се нарича; защото един е вашият Наставник -Христос.

Но по-големият между вас да ви бъде слуга, защото, който превъзнесе себе си, ще бъде унизен, а който се смири, ще бъде въздигнат.

Това е слово Господне.

-------------
25 август
 
СВ. ЛУДВИК IX, КРАЛ
ПОКРОВИТЕЛ НА III ФРАНЦИСКАНСКИ ОРДЕН
Празник
 
ПЪРВО ЧЕТИВО                Прм 10,10-14
Четене из книгата Премъдрост.
            Премъдростта учеше на прави пътища побягналия от братов гняв праведник, показа му царството Божие и му дарува знанието на светиите, помагаше му в огорчения и обилно награди трудовете му.
            Когато от користолюбие го увреждаха, тя застана пред него и го обогати, запази го от враговете и го тури в безопасност пред онези, които каварстваха против него, и в силната борба му даде победа, за да знае, че от всичко най-силно е благочестието. Тя не остави продадения праведник, а го спаси от грях. Тя слиза с него в ямата, не го остави и в окови, и сетне му донесе царски скиптър и власт над онези, които го угнетяваха. Показа, че са лъжци тези, що го обвиняваха, и му дари вечна слава.
            Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛМ                        Пс 88
Отпев: Господи, Боже мой, Ти си мой Отец.
 
Страшен е Бог във великия събор на светиите,
страшен е Той за всички, които Го окръжават.
Твои са небесата и Твоя е земята,
вселената и онова, що я изпълни, Ти си основал. О...
 
Някога Ти бе говорил на Твоя светия
във видение и бе казал:
“Аз дадох помощ на юначния,
издигнах избраника измежду народа”. О...
 
Врагът не ще му надвие,
и синът на беззаконието не ще го притесни.
Ще сломя пред него враговете му
и ще поразя онези, които го мразят. О...
 
Той ще Ме нарича: “Ти си мой Отец,
мой Бог и твърдина на моето спасение”.
И Аз ще го направя първороден син,
по-горе от земните царе. О...
 
АЛЛЕЛУЯ                Пс 88,25
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
Моята истина и Моята милост са с него,
и чрез Моето име ще се възвиси неговият рог.
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ                       Лк 19,12-19
 
Четене от светото Евангелие според Лука.
            Исус каза на своите ученици една притча: “Някой си благороден човек заминаваше за далечна страна, да получи за себе си царство и да се върне. Като повика десет свои слуги, даде им десет мини и им рече: Търгувайте, докле се завърна. Но гражданите му го мразеха, и изпратиха след него пратеници, като казаха: Не искаме той да царува над нас.
            И когато се той завърна, след като прие царството, каза да му повикат онези слуги, на които бе дал парите, за да узнае, кой какво припечелил.
            Дойде първият и рече: Господарю, твоята мина припечели десет мини. И му рече: Хубаво, добри рабе; задето ти беше верен в твърде малко, бъди властник на десет града.
            Дойде вторият и рече: Господарю, твоята мина принесе пет мини. Рече и на този: И ти бъде над пет града”.
            Това е слово Господне.