Text Size

10.08

| Печат |

СВ. ЛАВРЕНТИЙ, ДЯКОН И МЪЧЕНИК
Празник
ПЪРВО ЧЕТИВО
Бог обича оня, който с радост дава.
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до
коринтяни     9, 6-10
Братя:
Който сее скъдно, скъдно и ще пожъне; а който сее щедро, щедро и ще пожъне. Всеки да отделя, колкото му сърце дава, без да му се свиди, и без да го принуждават; защото Бог обича оня, който драговолно дава. А Бог е силен да умножи у вас всякаква благодат, та, като имате винаги всякакво доволство във всичко, да бъдете щедри във всяко добро дело, както е писано: "Пръсна, раздаде на сиромаси, правдата му пребъдва вечно."
А оня, който дава семе на сеяча и хляб за храна, дано даде изобилие на посеяното от вас и да наспори плодовете на вашата правда.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 111, 1-2.5-6.7-8.9 (О: 5а)
Добрият човек се смилява и на заем дава.
Блажен е онзи човек, който се бои от Господа, и който крепко обича Неговите заповеди. O
Неговото поколение ще бъде силно на земята, родът на праведните ще бъде благословен. O
Добрият човек се смилява и на заем дава, в съда той ще даде твърдост на думите си. O
Той няма да се поклати до века; във вечна памят ще остане праведникът. O
От лоша мълва няма да се уплаши; сърцето му е твърдо, уповавайки се на Господа. O
Сърцето му е крепко; той няма да се уплаши, когато погледне на враговете си. O
Той пръсна, раздаде на сиромаси; правдата му пребъдва вечно; неговият рог ще се възвиси в слава. O
АЛИЛУЯ       Ив 8' 12в
O Алилуя.
Който Ме последва, той няма да ходи в мрак, а ще има светлината на живота, казва Господ.
O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Който служи на Мене, ще бъде почетен от моя Отец
.
Четене от светото Евангелие според Иван          12, 24-26
В онова време Исус каза на учениците Си:
"Истина, истина ви казвам: ако житното зърно, паднало в земята, не умре, остава си само: ако ли умре, принася много плод. Който обича душата си, ще я погуби; а който мрази живота си на този свят, ще я запази за вечен живот.
Ако някой Ми служи, нека Ме последва; и дето съм Аз, там ще бъде и Моят служител. Ако някой служи на Мене, него ще почете Моят отец."
Това е слово Господне.