Text Size

15.08

| Печат |

15 август
 
УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО
 
Тържество
Литургия в навечерието
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Донесоха ковчега Божий и го поставиха
сред скинията, която Давид бе направил за него.
 
Четене из първата книга Паралипоменон                       15, 3-4.15-16; 16, 1-2
В онези дни:
Давид събра всички Израилтяни, Йерусалим, за да внесат ковчега Господен на мястото му, което бе приготвил за него; па свика и синовете Ааронови и левитите.
И синовете левитски понесоха ковчега Божий, както бе заповядал Мойсей по словото Господне, на рамена и върлини. Тогава Давид заповяда на левитските началници да поставят братята си певци със свирила-псалтири, гусли и кимвали, да възгласят на високо радостен глас.
Донесоха ковчега Божий и го поставиха сред скинията, която Давид бе направил за него, и принесоха на Бога всесъжения и мирни жертви.
Когато Давид свърши всесъженията и принасянето на мирни жертви, благослови народа в име Господне.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 131, 6-7.9-10.13-14 (О: 8)
Застани, Господи, на мястото на Твоя покой, Ти и ковчегът на Твоето могъщество.
 
Ето, ние слушахме за Него в Ефрат, намерихме Го в Иаримските полета. O
Да идем в Неговото жилище, да се поклоним пред подножието на нозете Му. O
Твоите свещеници ще се облекат в правда, и Твоите светии ще се зарадват. O
Заради Твоя раб Давид не отвръщай лице от Помазаника Си. O Защото Господ избра Сион, пожела си го силно за жилище: "Това е мое покоище на веки; тука ще се поселя, защото го силно пожелах. O
 
ВТОРО ЧЕТИВО
 
Даде ни победа чрез Исуса Христа.
 
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до
коринтяни     15, 54-57
Братя:
Когато това тленно тяло се облече в нетление и това смъртно тяло се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне написаното слово: "Смъртта бе напълно победена." "Де ти е, смърт, победата? Де ти е, смърт, жилото?" Жилото на смъртта е грехът, а силата на греха е законът. Да благодарим на Бога, който ни даде победата чрез нашия Господ Исус Христос.
Това е Божие слово.
 
АЛИЛУЯ       Лк 11, 28
O Алилуя.
Блажени са, които слушат Божието слово, и го пазят.
O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Блажена е утробата, която те е носила.
 
Четене от светото Евангелие според Лука           11, 27-28
В онова време:
Когато Исус говореше на народа, една жена от народа издигна глас, и Му рече: "Блажена е утробата, която Те е носила, и гърдите, от които си сукал."
А Той прибави: "Да, но блажени са и ония, които слушат словото Божие и го спазват."
Това е слово Господне.
 
Литургия в деня
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Жена, обкръжена в слънцето, и луната под нозете й.
 
Четене от откровението на Свети Иван
Апостол         11, 19а; 12, 1.3-6а.10ав
Отвори се на небето храмът на Бога и яви се голямо знамение на небето; жена, обкръжена в слънцето, месечината под нозете й, а на главата си имаше венец от дванадесет звезди.
След това се яви друго знамение на небето: Ето, голям червен дракон със седем глави и десет рога, а на главата му седем корони. Опашката му повлече една трета част от небесните звезди и ги свали на земята. Драконът застана пред жената, която щеше да ражда, та след като роди, да изяде детето й.
И тя роди Син, който ще управлява всички народи със железен скиптър; и детето бе грабнато от Бога и при Неговия престол; а жената побегна в пустинята, където тя имаше приготвено място от Бога.
И чух на небето висок глас да говори: "Сега настана спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос."
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 44, 10вс.11-12ав.16 (а.: 10в)
Застана царица Теб отдясно, в позлатена одежда.
 
Царски дъщери са между твоите почетни. Застана царица Теб отдясно, в позлатена одежда. O
Чуй, дъще, и виж, наклони ухо и забрави твоя народ и дома на баща си. O
И силно ще пожелае Царят твоята красота, защото Той е твой Господ. O
Довеждат ги с веселие и ликуване, влизат в Царевия чертог. O
 
ВТОРО ЧЕТИВО
 
Пръв Христос, после онези, които са Христови.
 
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до
коринтяни     15, 20-26
Братя:
Христос възкръсна от мъртвите като пръв сред починалите; Понеже както смъртта се появи чрез човек, тъй и възкресението от мъртвите се появи чрез човек. Както в Адам всички умират, тъй и в Христа всички се оживяват. Но всеки на свой ред: пръв Христос, после онези, които са Христови при Неговото идване; а след това ще дойде краят, когато ще предаде царството си на Бога-Отца, когато ще унищожи всяко начало, всяка власт и сила.
Защото Той трябва да царува, "докато постави всички Свои врагове под нозете Си." А като последен враг ще бъде унищожена смъртта; защото "всичко подчини под нозете Му."
Това е Божие слово.
 
АЛИЛУЯ
O Алилуя.
Отнесена е Мария на небето, ликува ангелското войнство.
O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Силният ми стори велико нещо: въздигна смирени
.
Четене от светото Евангелие според Лука           1, 39-56
През онези дни Мария стана и отиде в планината бързо, в един град Юдин. Тя влезе в дома Захариев и поздрави Елисавета.
Щом Елисавета чу поздрава на Мария, проигра детето в утробата й, и Елисавета се изпълни със Свети Дух и извика с висок глас и рече:
"Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба. И как така да дойде при мене майката на моя Господ? Защото ето, щом гласът на твоя поздрав стигна до ушите ми, проигра детето радостно в утробата ми. И блажена, която си повярвала, че ще се сбъдне казаното ти от Господа."
И рече Мария:
"Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой, задето Той милостно погледна смирението на рабинята Си, защото, ето отсега ще ме ублажават всички родове; задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е от род в род към онези, които се боят от Него.
Той показа сила с мишцата Си; разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си; свали силни от престола, и въздигна смирени: гладни с блага изпълни, а богатите отпрати без нищо.
Взе под закрила Своя Отрок Израил, като си спомни милостта, която бе говорил на отците ни - на Авраам и на потомството му до-века."
И остана Мария с нея около три месеца, и се върна у дома си.
Това е слово Господне.