Text Size

26.07

| Печат |

Св.Св. Йоаким и Ана, родители на Блажена Дева Мария
Възпоминание
ПЪРВО ЧЕТИВО
Имената им живеят от род в род.
Четене из книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов             44, 1.10-15
Да възхвалим славните мъже и отците на нашия род. Те са били мъже на милостта, чиито праведни дела се не забравят. В тяхното потомство пребъдва добро наследство; техните потомци са в заветите; поколението им ще устои, и децата им - поради тях; потомството им ще пребъде до века, и славата им не ще се изтреби.
Телата им са погребани в мир и имената им живеят от род в род. Народите ще разказват за тяхната мъдрост, а църквата ще разглася тяхната хвала.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 131, 11.13-14.17-18 (О: срв Лк 1, 32а)
Господ Бог му даде престола на отца му Давид.
Кле се Господ на Давид в истината, и няма да се отрече от нея: "От плода на твоята утроба ще поставя на престола ти." O Защото Господ избра Сион, силно пожела си го за жилище: O "Това е мое покоище на веки: тука ще се поселя, защото го силно пожелах. O
Там ще въздигна рог на Давид, ще поставя светило на Моя Помазаник. O
Враговете му ще облека в срам, а на него ще сияе венецът му. O
АЛИЛУЯ Срв Лк 2, 25с
O Алилуя. Очакваха утехата Израилева, и Свети Дух беше с тях. O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Много пророци и праведници
желаеха да видят, но не видяха.
Четене от светото Евангелие според Матей         13, 16-17
В онова време Исус каза на учениците Си:
"Вашите очи са блажени, задето виждат; и ушите ви, задето чуват; защото, истина ви казвам, че мнозина пророци и праведници са много желали да видят, каквото вие виждате, и не видяха, и да чуят, каквото вие чувате, и не чуха."
Това е слово Господне.