Text Size

16.07

| Печат |

Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Умийте се, махнете от очите
Ми злите си деяния.
Четене из книгата на пророк Исаия          1,11-17
"За какво Ми са многото ваши жертви?", казва Господ. Преситен съм на всесъжения от овци и на тлъстина от угоен добитък; и кръв от телета, от агнета и козли не искам. Когато дохождате да се явите пред лицето Ми, кой ви иска да тъпчете дворите Ми?
Не принасяйте вече суетни дарове: където е отвратително за Мене; новомесечия, съботи и празнични събрания не мога да търпя; беззаконие - и празнуване! Душата Ми мрази вашите новомесечия и вашите празници: те са бреме за Мене, тежко ми е да ги нося. И когато простирате ръце, Аз закривам от вас очите си, и когато умножавате молбите си, аз не слушам: ръцете ви са с кръв пълни.
Умийте се, очистете се; махнете от очите ми злите си деяния; престанете да правите зло; научете се да правите добро, търсете правда, избавяйте угнетен, защищавайте сирак, застъпвайте се за вдовица.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 49,8-9.16вс-17.21 и 23 (О: 23в)
Който следи своя път, на него ще явя Божие спасение.
Не за твоите жертви ще се укорявам; твоите всесъжения винаги са пред Мене.
Няма да приема телец от твоя дом, нито козли от твоите дворове. O
Защо проповядваш Моите наредби, и влагаш в устата си завета Ми? А сам мразиш наставлението ми и хвърляш зад себе си думите Ми? O
Ти върши това, и Аз мълчах. Ти помисли, че Аз съм какъвто си ти. Ще те изоблича и ще представя пред очите ти твоите грехове. Който принася хвалебна жертва, той ме почита, и който следи своя път, на него ще явя Божие спасение. O
АЛИЛУЯ       Мт 5.10
O Алилуя. Блажени преследваните заради правда, защото тяхно е царството небесно. O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Не дойдох да донеса мир, а меч.
Четене от светото Евангелие според Матей         10,34-11,1
В онова време: Исус каза на Апостолите Си:
"Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята; не дойдох да донеса мир, а меч. Защото дойдох да разделя сина от баща му, и дъщерята от майка й, и снаха от свекърва й; и неприятели на човека ще бъдат неговите домашни.
Който обича баща си или майка си повече от Мене, не е достоен за Мене; и който обича син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене. И който не взима кръста си и не Ме следва, не е достоен за Мене. Който е намерил душата си, ще я загуби, който е изгубил душата си поради Мене, ще я намери.
Който приема вас, Мене приема: а който Мене приема, приема Оня, който Ме е пратил.
Който приеме пророка, задето е пророк, ще получи награда на пророк; и който приема праведника, задето е праведник, ще получи награда на праведник.
И който даде на един от тия малки да пие чаша студена вода, защото е Мой ученик, истина ви казвам, няма да изгуби наградата си."
И когато Исус свърши да дава тези наставления на дванадесетте си ученици, замина оттам, за да поучава и проповядва в техните градове.
Това е слово Господне.