Text Size

| Печат |

24 юни
РОЖДЕНИЕ НА СВЕТИ ИВАН КРЪСТИТЕЛ
Тържество
Литургия в навечерието
ПЪРВО ЧЕТИВО
Преди да те образувам в утробата, Аз те познах.
Четене из книгата на пророк Иеремия     1, 4-10
В дните на Йосия:
Биде към мене слово Господне: "Преди да те образувам в утробата, Аз те познах; и преди да излезеш из утробата, осветих те, и поставих те пророк на народите."
Аз пък отговорих: "А, а, а, Господи Боже! Не умея да говоря, защото съм още млад."
Но Господ, ми рече: "Не казвай: "Млад съм"; защото до всички, до които те пратя, ще идеш, и всичко, що ти заповядам, ще кажеш. Не бой се от тях; защото аз съм с тебе, за да те избавям", рече Господ.
И протегна ръка и се докосна до устата ми, и рече ми Господ: "Ето, Аз сложих Моите думи в устата ти; гледай, Аз те поставих днес над народи и царства, за да изкореняваш и разоряваш, да погубваш и разрушаваш, да съзиждаш и насаждаш."
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 70, 1-2.3-4а.5-6ав.15ав и 17 (О: 6в)
От майчина утроба Ти си мой защитник.
На Тебе, Господи, се уповавам, да не се посрамя на веки. O
Избави ме по Твоята правда и ме освободи; наклони ухото Си къммене и ме спаси. O
Бъди ми крепко прибежище, дето всякога бих могъл да се скрия; Ти
си наредил да ме спасиш, защото моя твърдина и моя крепост си Ти.
Боже мой, избави ме от ръцете на нечестивия. O
Защото Ти си моя надежда, Господи; Господи, мое упование от младините ми. O
На тебе съм се крепил от рождение, Ти си ме извел из майчината утроба. O
Устата ми ще разгласят Твоята правда, всеки ден Твоите благодеяния. O
Боже, Ти си ме поучавал от младините ми, и до сега разгласям Твоите чудеса. O
ВТОРО ЧЕТИВО
За това спасение издирваха и изследваха пророците.
Четене от първото послание на Свети Петър      1, 8-12
Възлюбени:
Вие обичате Исуса Христа, без да сте го видели; и в когото, вярвайки сега, без да Го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като постигате края на вашата вяра - спасението на душите.
За това спасение направиха издирвания и изследвания пророците, които предсказаха за дадената вам благодат, като изследваха, кое и какво време е посочвал Христовият Дух, що беше в тях, когато Той е предвестявал Христовите страдания и идещата след тях слава; на тях бе открито, че не на тях самите, а нам служеше онова, което сега ви е проповядвано от ония, които ви са благовестили чрез Дух Свети, пратен от небесата, в което желаят да надникнат ангелите.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 1, 7; Лк 1, 17
O Алилуя.
Той дойде да свидетелствува за светлината, за да приготви на Господа народ съвършен.
O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ще ти роди син и ще му дадеш името Иван.
Четене от светото Евангелие според Лука          1, 5-17
В дните на Ирод, цар юдейски, имаше един свещеник от Авиевата смяна, на име Захария, а жена му беше от дъщерите Ааронови, и името й - Елисавета. И двамата бяха праведни пред Бога, постъпвайки безпорочно във всички заповеди и наредби Господни. Те нямаха чедо, понеже Елисавета беше неплодна, и двамата бяха в напреднала възраст.
Веднъж, когато по реда на своята смяна, Захария служеше пред Бога по жребие, както бе обичай у свещениците, падна му се да влезе в храма Господен, за да покади, а цялото множество народ се молеше отвън през време на кадението. Тогава му се яви Ангел Господен, изправен отдясно на кадилния жертвеник, и Захария, като го видя, смути се, и страх го обзе.
А Ангелът му рече: "Не бой се, Захарие, понеже твоята молитва бе чута; и жена ти Елисавета ще роди син и ще го наречеш с името Иван, и ще имаш радост и веселие, и мнозина ще се зарадват за раждането му. Защото той ще бъде велик пред Господа, и няма да пие вино и сикер, и ще се изпълни с Дух Свети още от утробата на майка си; и мнозина синове Израилеви ще обърне към техния Господ Бог. И ще върви пред Него в духа и силата на Илия, "за да обърне сърцата на бащите към чедата", и непокорните към разума на праведните, та да приготви на Господа народ съвършен."
Това е слово Господне.