Text Size

29.05

| Печат |

ПЪРВО ЧЕТИВО
Четене от първото послание на Свети Петър Апостол.1,10-16
Възлюбени:
За спасението на душите направиха издирвания и изследвания пророците, които предсказаха за дадената вам благодат, като изследваха, кое и какво време е посочвал Христовия Дух, що беше в тях, когато Той е предвестявал Христовите страдания и идещата след тях слава; там бе открито, че не на тях самите, а нам служеше онова, което сега ви е проповядвано от ония, които ви са благовестили чрез Дух Свети, пратен от небесата, и в което желаят да надникнат Ангелите.
Заради това, възлюбени, като препашете чреслата на ума си, бидейки бодри, напълно се надявайте на принасяната вам благодат при явяването Исус Христово. Като послушни чеда, не постъпвайте според предишните ваши похоти, кога бяхте в неведение, но по примера на призовалия вас Светия и вие сами бъде свети във всички постъпки.
Защото писано е: "Бъдете свети, понеже Аз съм свет."
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 97,1-2-Зав.Зс-4 (О: 2а)
Господ яви своето спасение.
Възпейте на Господа песен нова, защото Той чудеса извърши. Неговата десница и Неговата света мишца Му доставиха победа. О
Господ яви Своето спасение, пред очите на народите откри Своята правда.
Спомни си Той Своята милост и верността Си към Израилевия дом. О
Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог. Възклицавайте на Бога, цяла земйо; тържествувайте, веселете се и пейте. О
АЛИЛУЯ       Срв Мт 11,25
O Алилуя. Благословен си, Отче, Господарю на небето и на земята, задето си открил на малките тайните на царството. O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
Четене от светото Евангелие според Марко.        10,28-31
В онова време:
Петър почна да говори на Исуса: "Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме."
Исус отговори и рече: "Истина ви казвам, няма никой, който да е оставил къщи, или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или нивя, заради Мене и Евангелието и да не е получил сега, в това време, сред гоненията, стократно повече от къщи, и братя, и сестри, и бащи, и майки, и деца, и нивя, а в идния век - живот вечен.
А мнозина първи ще бъдат последни, а последните - първи."
Това е слово Господне.