Text Size

16.05

| Печат |

Сряда
ПЪРВО ЧЕТИВО
Предавам ви на Бога,
който може по-добре да ви
назидае и да ви даде наследие.
Четене от деянията на Апостолите.                       20, 28-38
В онези дни: Павел казваше на презвитерите на Църквата в Ефес:
"Внимавайте, прочее, върху себе си и върху цялото стадо, сред което Дух Свети ви е поставил епископи, да пасете Църквата на Господа и Бога, която Той си придоби със Своята Кръв. Защото Аз зная, че след заминаването ми, ще се втурнат помежду ви люти вълци, които няма да щадят стадото; па и от вас самите ще се дигнат мъже, които ще говорят изопачено, за да увличат учениците след себе си.
За това бъдете будни и помнете, че три години денем и нощем не преставах със сълзи да поучавам всеки един от вас. А сега ви преда­вам на Бога и на словото на благодатта Му; Той може да ви назидае по-добре и да ви даде наследие между всички осветени.
От никого не поисках ни сребро, ни злато, нито дреха; сами знаете, че за моите нужди и за нуждите на ония, които бяха с мене, ми послужиха тия мои ръце. Всичко ви показах, че именно така трябва да се трудите и да поддържате слабите, а още и да помните думите на Господа Исуса, защото Сам Той каза: "По-блажено е да се дава, отколкото да се взема."
Като рече това, той коленичи и се помоли заедно с всички тях. Тогава всички плакаха много и, припадайки на шията на Павел, целуваха го, наскърбени най-много от думата, що каза, че няма вече да видят лицето му. И го изпроводиха до кораба.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 69, 29-30.33-35а.35в-36с ( О: 33а)
Земни царства, пейте на Бога. или: Алилуя.
Твоят Бог ти е предназначил сила; утвърди, Боже, това, що си сторил за нас.
Заради Твоя храм в Йерусалим царете ще Ти принесат дарове. О Земни царства, пейте на Бога, пейте на Бога, възпявайте Господа, Който от века шествува по небесата на небесата Ето, Той издава гласа си, силния си глас.
Въздайте слава на Бога. О Неговото величие е нас Израил и Неговото могъщество на облаците. Благословен Бог. О
АЛИЛУЯ       Ив 17, 17в.а
О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни в истината. О Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Да бъдат едно като нас.
Четене от светото Евангелие според Иван.          17, 11 в— 19
В онова време: Исус дигна очи към небето, помоли се и каза: "Отче свети, опази ги в Твоето име, тях които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние. Когато бях с тях на света, Аз ги пазех в Твоето име; ония, които си Ми дал, опазих, и никой от тях не погина, освен погибелния син, за да се сбъдне Писанието.
А сега ида при Тебе и казвам това в света, за да имат в себе си моята радост пълна. Аз им предадох Твоето слово, и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от злото. Те не са от света, както и аз не съм от него.
Освети ги чрез Твоята истина; Твоето слово е истина. Както Ти ме прати в света, и Аз ги пратих в света. И за тях Аз посветявам Себе си, та и те да бъдат осветени чрез истината."
Това е слово Господне.