Text Size

15.05

| Печат |

Вторник
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Завършвам попрището си и службата
на словото, която приех от Господа Исуса.
 
Четене от деянията на Апостолите.                      20, 17-27
В онези дни:
От Милет Павел прати в Ефес, да повика презрителните църковни, и когато те дойдоха при него, рече им:
"Вие знаете, как от първи ден, когато стъпих в Асия, всичкото време бях с вас, служейки Господу с голямо смирение и много сълзи и сред изпитни, които ми идеха от злите замисли на юдеите; как не пропуснах нищо полезно да ви го не обадя и да ви не поуча пред народа и по къщите, като проповядвах на Юдеи и на Елини покаяние пред Бога и вяра в нашия Господ Исус Христос.
И ето сега свързан от Духа, аз отивам в Йерусалим, без да зная, какво ще ми се случи там - освен онова, което Дух Свети свидетелствува по всички градове, казвайки: "Че ме чакат окови и скърби в Йерусалим." Но мене не ме е за нищо грижа, нито ми е свиден животът, стига само да свърша с радост попрището си и службата, която приех от Господа Исуса, да проповядвам Евангелието на Божията благодат.
И сега, ето, аз зная, че няма вече да видите лицето ми всички вие, между които ходих и проповядвах царството Божие. За това свидетелствувам в днешния ден, че съм чист от кръвта на всички, защото не пропуснах да ви известя всичката воля Божия."
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 67, 10-11.20-21 ( 07 33а)
Земни царства, пейте на Господа, или: Алилуя.
 
Изобилен дъжд проливаше Ти, Боже; и когато Твоето наследство изнемогваше, Ти го подкрепяше.
Твоят народ обитаваше там, под Твоята благост, Боже, Ти приготвяше потребното за бедния. О
Благословен да бъде Господ всеки ден; Бог ни възлага бреме, но Той ни и спасява.
Бог за нас е Бог за спасение; във властта на Господа, Вседържателя, е вратата на смъртта. О
 
АЛИЛУЯ       Ив 14, 16
О Алилуя.
Ще помоля Отца, и ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас вовеки.
О Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
Отче, прослави Сина Си.
 
Четене от светото Евангелие според Иван.         17, 1-11а
В онова време:
Исус дигна очи към небето и рече:
"Отче, дойде часът, прослави Сина Си, за да Те прослави и Син Ти; според както си Му дал власт над всяка плът, та чрез всичко, що си Му дал, да даде на тях живот вечен. А вечен живот е това, да познават Тебе единия истински Бог, и пратения от Тебе Исус Христос;
Аз Те прославих на земята, свърших делото, що Ми бе дал да изпълня. И сега, прослави Ме Ти, Отче, у Тебе Самия със славата, що имах у Тебе преди свят да бъде.
Явих Твоето име на човеците, които си Ми дал от света; те бяха Твои, и Ти Ми ги даде, и спазиха Твоето слово. Сега разбраха, че всичко, що си Ми дал, е от Тебе; защото словата, що си Ми дал, пре­дадох им ги, и те приеха и разбраха истината, че съм от Тебе излязъл, и повярваха, че Ти си Ме пратил.
Аз за тях се моля: не за цял свят се моля, а за тях, които си Ми дал, защото са Твои. И всичко Мое е Твое, и Твоето Мое, и се прославих в тях. Не съм вече в света, но те са в света, а Аз ида при Тебе."
Това е слово Господне.