Text Size

18.05

| Печат |

СВ. ФЕЛИКС ОТ КАНТАЛИЧЕ, МОНАХ

 

 

Четвъртък

Петък

ПЪРВО ЧЕТИВО

Умрял Исус,

за когото Павел казваше, че е жив.

Четене от деянията на Апостолите.                       25, 13-21

В онези дни:

След няколко дни цар Агрипа и Вереника дойдоха в Кесария да поздравят Фест. И като престояха там много дни, Фест представи на царя Павловото дело, като каза:

"Има един човек, оставен от Феликс в окови, за когото първосвещениците и старейте юдейски, когато аз бях в Йерусалим представиха обвинения, и искаха да бъде осъден. Аз им отговорих, че у римляните не е обичай да предават човека на смърт, преди обвиненият да има обвинителите си на лице и да му се позволи да се защити от обвине­нието.

И когато те се събраха тук, аз на другия ден, без никакво отлагане, седнах на съдилището и заповядах да доведат човека; обвинителите, като се изправиха, не представиха за него ни едно такова обвинение, каквото предполагах аз; те имаха някакви препирни с него върху тяхното суеверие и за някой си Исус, който бил умрял и за когото Павел казваше, че е жив.

Понеже бях в недоумение, как да реша тоя въпрос, аз казах: иска ли той да иде в Йерусалим и там да бъде съден за това. Но, понеже Павел поиска да бъде оставен за августово разследване, заповядах да го държат под стража, докато го пратя при Кесаря."

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 102, 1-2.11-12.19-20ав ( О: 19а)

Господ е поставил Своя престол на небесата, или: Алилуя

Благославяй, душо моя, Господа; и цялата моя вътрешност да благо­славя Неговото свето име.

Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. О

Защото колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта на Господа към ония, които се боят от Него;

колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония. О

Господ е поставил Своя престол на небесата, и царството Му всичко обладава.

Благославяйте Господа, всички Негови Ангели, крепки по сила, които изпълнявате Неговата дума. О

АЛИЛУЯ       Ив 14, 26

О Алилуя. Дух Свети ще ви научи на всичко; ще ви напомни всичко, що съм ви говорил. О Алилуя.

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Паси Моите агнета, паси Моите.

 

Четене от светото Евангелие според Иван.          21, 15-19

Когато Исус се яви на Своите ученици и се наобядва с тях, Исус казва на Симон Петър: "Симоне Йонин, обичаш ли Ме повече, отколкото тия?";

Петър Му казва: "Да, Господи, ти знаеш, че Те обичам." Исус му казва: "Паси Моите агънца."

Казва му пак втори път: "Симоне Йонин, обичаш ли ме?" Петър Му казва: "Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам." Исус му казва: "Паси Моите агънца." Казва му трети път: "Симоне Йонин, обичаш ли ме?" Петър се натъжи, задето трети път му каза: "Обичаш ли Ме?" и Му рече: "Господи, ти всичко знаеш; Ти знаеш, че Те обичам." Исус му казва: "Паси Моите овци."

Истина, истина ти казвам: Когато беше по-млад, сам се опасваше и ходеше, където си щеше; а кога остарееш, ще простреш ръцете си, и друг ще те опаше и поведе, където не щеш."

А това Той рече, като даваше да се разбере, с каква смърт Петър ще прослави Бога. И като рече това, казва му: "Върви подире Ми."

Това е слово Господне

 

 

18 май
 
Feliks
СВ. ФЕЛИКС ОТ КАНТАЛИЧЕ, МОНАХ
Празник
 
ПЪРВО ЧЕТИВО   Кол 3,12-17
 
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до колосяни.


Братя: Като избраници Божии, свети и възлюбени, облечете се в милосърдие, благост, смиреномъдрие, кротост, дълготърпение, като се търпите един други и си прощавате взаимно, ако някой има против някого оплакване: както Христос ви прости, така и вие.
А над всичко това се облечете в любовта, която е свръзка на съвършенството. И мир Божи да цари в сърцата ви, към него сте и призвани в едно тяло, затова благодарни бъдете. Слово Христово да се вселява у вас изобилно с всяка премъдрост; учете се и се вразумявайте един други с псалми, славословия и духовни песни, като с благодарност възпявате Господа в сърцата си.
И всичко, що вършите словом или делом, всичко вършете в името на Господа Исуса Христа, като благодарите чрез Него на Бога и Отца.

         Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛМ                                                                                 Пс 15

Отпев: Сърцето ми, Боже, в Теб ще се възрадва.

Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам.
Казах на Господа: “Ти си Господ мой”.
Господ е дял от моето наследие и моята чаша.
Ти държиш моя жребий. О...

Ще благославям Господа, Който ме е вразумил,
дори и нощем ме учи моята вътрешност.
Винаги виждах пред себе си Господа,
защото Той е от дясната ми страна, няма да се поклатя. О...

Затова се възрадва сърцето ми и се развесели езикът ми,
а още и плътта ми ще почива в надежда.
Защото Ти не оставиш душата ми в ада
и не ще дадеш на Твоя светия да види тление. О...

АЛЛЕЛУЯ                                                                                            Мт 5,3

О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.

Блажени бедните духом,
защото тяхно е царството небесно.

О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.


ЕВАНГЕЛИЕ     Лк 12,22-31

 

Четене от светото Евангелие според Лука.

Исус рече на учениците си: “Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво да ядете, ни за тялото, какво да облечете. Та животът е по-ценен от храната и тялото – от облеклото.

Погледнете враните, че не сеят, нито жънат. Те нямат ни скривалище, ни житница и Бог ги храни, а колко сте вие по-ценни от птиците.

И кой от вас, грижейки се, може да придаде на ръста си един лакът? И тъй, ако и най-малкото не можете направи, защо се грижете за другото? Погледнете криновете, как растат: не се трудят, нито предат, но казвам ви, че нито Саломон във всичката си слава не се е облякъл тъй, както всеки един от тях. Ако пък тревата на полето, която я има, а утре се хвърля в пещ, Бог тъй облича, то колко повече вас, маловерци.

Затова и вие не търсете, какво да ядете или какво да пиете. Нека това не ви безпокои. Защото всичко това търсят езичниците на света, а вашият Отец знае, че вие имате нужда от това, но вие търсете царството Божие и всичко това ще ви се придаде”.

Това е слово Господне.