Text Size

8.02.2018 година II

| Печат |

Четвъртък

Година II

ПЪРВО ЧЕТИВО

Задето не запази завета, ще изтръгна царството от тебе,

но едно коляно ще дам на сина ти заради Давид.

Четене от първата книга Царства.      11,4-13

Когато Соломон остаря, неговите жени склониха сърцето му към другите богове, и сърцето му не бе напълно поддадено на неговия Господ Бог, както сърцето на баща му Давид. И Соломон започна да служи на Астарта, сидонско божество, и на Милхома, амонитска гнусотия.

И Соломон вършеше това, що бе неугодно пред очите на Господа, и не следваше напълно Господа като баща си Давид. Тогава Соломон съгради капище на Хамос, моавска гнусотия, на планината, която е пред Йерусалим, и на Молох, амонитска гнусотия. Тъй направи той за всичките си жени - чужденки, които кадеха и принасяха жертви на своите богове.

И Господ се разгневи на Соломон, задето си отклони сърцето от Господа, Бога Израилев, който на два пъти бе му се явявал и бе му заповядал да не върви след други богове, но той не изпълни това, що му бе заповядал Господ. И Господ рече на Соломон:

"Задето това се върши у тебе, и ти не запази Моя завет и Моите наредби, които ти бях заповядал, ще изтръгна царството от тебе и ще го дам на твоя раб. Но през твои дни Аз няма да направя това заради баща ти Давид: от ръцете на сина ти ще го изтръгна; ала не цялото царство ще изтръгна: едно коляно ще дам на сина ти заради Моя раб Давид и заради Йерусалим, който съм избрал."

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 105,3-4.35-36.37 и 40 (О: 4а)

Спомни си за нас, Господи, в благоволението Си към Твоя народ.

Блажени, които пазят закона, и вършат правда във всяко време.

Спомни си за нас, Господи, в благоволението Си към Твоя народ. O

И се смесиха с езичниците, и се научиха на техните дела.

Служиха на техните истукани, които бяха примка за тях. O

И принасяха синовете и дъщерите си жертва на бесовете.

И разпали се гневът на Господа против Неговия народ погнуси се Той

от своето наследие. O

АЛИЛУЯ           Як 1,21

O Алилуя. С кротост приемайте насадено слово, което може да спаси душите ви. O Алилуя.

ЕВАНГЕЛИЕ

И псетата ядат под трапезата трохи от децата.

Четене от светото Евангелие според Марко.  7,24-30

В онова време:

Исус стана оттам, отиде в пределите Тирски и Сидонски; и като влезе в една къща, не желаеше никой да Го узнае, ала не можа да се укрие.

Защото чу за Него една жена, чиято дъщеря беше обхваната от нечист дух, и като дойде, падна пред нозете Му; а тая жена беше езичница, родом с ирофиникиянка; и Го молеше да изгони беса от из дъщеря й .

Но Исус й рече: "Нека първом да се наситят чедата; защото не е добре да се вземе хлябът от чедата и да се хвърли на псетата."

А тя Му отговори, и рече: "Да, Господи, ала и псетата ядат под трапезата трохи от децата."

И каза й : "За тая дума, иди си: бесът излезе из дъщеря ти". И като отиде у дома си, тя намери, че бесът беше излязъл, и дъщеря й лежеше на постелката.

Това е слово Господне.