Text Size

4.02.2018 година II

| Печат |

ПЕТА СЕДМИЦА

Неделя, година В

ПЪРВО ЧЕТИВО

Изпълнен съм със страдания до мръкване.

Четене из книгата на Йов.        7,1-4.6-7

Говореше Йов, думайки: "Не е ли изпитание земният живот на човека, и дните му не са ли като дни на наемник? Както ратай копнее за сянка, и както наемник чака края на работата си, тъй и аз получих за дял суетни месеци, и тъжовни нощи ми са отброени. Кога лягам, думам си: "Кога ще стана?" А нощта се провлича, и аз се обръщам, докле ми омръзне, дозори. Дните ми летят по-бързо от совалка и се свършват без надежда. Спомни си, че животът ми е духване, че окото ми не ще се върне добро.

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 146,1-2.3-4.5-6 (О: Срв За)

Хвалете Господа, който изцерява съкрушените по сърце, или: Алилуя.

Хвалете Господа, защото е добро нещо да се пее на нашия Бог, защото това е сладостно - хвала достойна.

Господ съзижда Йерусалим, събира изгнаниците на Израил. O

Той изцерява съкрушените по сърце и лекува техните скърби; изчислява броя на звездите; всички тях нарича с имената им. Велик е Господ наш, и велика е силата Му, и разумът Му - неизмерим. Господ въздига смирени, а нечестиви унижава доземи. O

ВТОРО ЧЕТИВО

Горко ми, ако не благовествувам.

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.       9,16-19.22-23

Братя:

Ако благовествувам, няма защо да се хваля: обязаност необходи­ма ми се налага, и горко ми, ако не благовествувам!

Ако доброволно върша това, имам награда; ако ли недоброволно, изпълнявам само поверена мен служба. А каква ми е наградата? Тая, че, проповядвайки Евангелието, благовествувам за Христа даром, без да ползувам от своето право в благовестието.

Защото, бидейки свободен от всичко, станах роб на всички, за да придобия по-многото от тях. За немощните станах като немощен, за да придобия немощните, за всички станах всичко, щото по какъвто и да е начин да спася някои. А това го правя заради Евангелието, за да бъда участник в неговите блага.

Това е Божие слово.

АЛИЛУЯ      Мт 8,17

O Алилуя. Тоя взе върху Си нашите немощи и понесе болестите. O Алилуя.

ЕВАНГЕЛИЕ

Той изцери мнозина, които страдаха от разни болести.

Четене от светото Евангелие според Марко.1,29-39

В онова време:

Щом Исус излезе от синагогата, дойде в къщата на Симон и Андрея с Яков и Иван. А тъщата Симонова лежеше от огница; и на часа Му казват за нея. Като се приближи, Той я хвана за ръка и я повдигна; и огницата веднага я остави, и тя им прислужваше.

А привечер по заник-слънце, довеждаха при Него всички болни и хванати от бяс, и целият град се бе събрал пред вратата. И Той изцери мнозина, които страдаха от разни болести; изгони много бесове, и не оставяше бесовете да казват, че знаят, какво Той е Христос.

А сутринта, като стана в тъмни зори, излезе и се отдалечи в са­мотно място, и там се молеше. Симон и ония, които бяха с Него, притърчаха подире Му; и, като Го намериха, казаха Му: "Всички Те търсят." Той им каза: "Да идем на близките села и градове, та и там да проповядвам, защото затова съм излязъл." И проповядваше в си­нагогите им по цяла Галилея и изгонваше бесовете.

Това е слово Господне.