Text Size

1.02.2018 година II

| Печат |

Четвъртък

Година II

ПЪРВО ЧЕТИВО

Ето, аз заминавам по пътя на целия свят;

бъди твърд, Соломоне, и бъди мъжествен.

Четене из първата книга Царства 2,1-4.10-12

Наближи време да умре Давид, и той завеща на сина си Соломон, думайки: "Ето, аз заминавам по пътя на целия свят, а ти бъди твърд, бъди и мъжествен, и пази завета на Господа, твоя Бог, като ходиш по Неговите пътища и пазиш повелите Му, съдбите Му и наредбите Му, както е написано в Мойсеевия закон, за да бъдеш благоразумен във всичко, каквото и да правиш, и навред, където и да се обърнеш, та Господ да изпълни думата Си, що бе казал за мене, думайки: "Ако твоите синове пазят пътищата си, за да вървят пред Мене в истината от все сърце от все душа, няма да липсва мъж от тебе на Израилевия престол".

И Давид почина при отците си и биде погребан в Давидовия град. Давид царува над Израил четиридесет години: в Хеврон царува седем години и в Йерусалим царува тридесет и три години.

Тогава Соломон седна на престола на баща си Давид, и царуването му беше много крепко.

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

I Парал. 29,10.11ав.11д-12а.12всд (0:12в)

Ти, Господи, владичествуваш над всичко.

Благословен си, Господи, Боже на нашия отец Израил от века и до века. O

Твое е, Господи, и величие и сила и слава и победа и блясък; и всичко, що е на небето и на земята, е Твое. O

Твое е, Господи, царството, и Ти стоиш над всичко отгоре като Вестител.

От Тебе е и богатство и слава. O

Ти владичествуваш над всичко, в Твоя ръка е и сила и крепост и в Твоя власт е да въздигнеш и укрепиш всичко. O

АЛИЛУЯ       Мр 1,15

O Алилуя. Наближи царството Божие: вярвайте в Евангелието. O Алилуя.

ЕВАНГЕЛИЕ

Начена да ги разпраща.

Четене от светото Евангелие според Марко.        6,7-13

В онова време:

Исус повика дванайсетте, и начена да ги разпраща по двама, и им даде власт над нечистите духове.

И им заповяда, нищо да не взимат за по път, освен една тояга: ни торба, ни хляб, ни пари в пояса; но да се обуват в прости обуща и да не обличат две дрехи.

И рече им: "Ако някъде влезете в къща, оставайте в нея, докато си отидете оттам. И ако някои не ви приемат, нито ви послушат, като излизате оттам, отърсете праха от нозете си, за свидетелство срещу тях.

Те тръгнаха и проповядваха покаяние; изгонваха много бесове, и мнозина болни помазваха с елей и ги изцеряваха.

Това е слово Господне.