| Печат |

22 февруари
ПРЕСТОЛ НА СВЕТИ ПЕТЪР АПОСТОЛ
Празник
ПЪРВО ЧЕТИВО
Съпрезвитер и свидетел на Христовите страдания.
Четене от първото послание на Свети Петър Апостол 5, 1-4
Възлюбени:
Моля вашите презвитери аз, съпрезвитер техен и свидетел на Христовите страдания и съучастник на славата, която има да се открие: пасете Божието стадо, което имате, като го надзиравате непринудено, а доброволно и богоугодно, не заради гнусна корист, но от усърдие, и не като господарувате над паството, но като пример на стадото. И кога се яви Пастиреначалникът, ще получите неувяхващия венец на славата.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 22, 1-3.4.5.6 (O: 1)
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая: O
Той ме настанява на злачни пасбища, и ме води на тихи води. O
Подкрепя душата ми. Насочва ме по пътя на правдата заради Своето име. O
Защото и да тръгна по долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от злото, защото Ти си с мене. Твоят жезъл и Твоята палица ме успокояват. O
Ти приготви пред мене трапеза пред очите на враговете ми; помаза главата ми с елей, чашата ми е препълнена. O
Тъй благостта и милостта Ти да ме придружават през всички дни на живота ми, и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни. O
АЛИЛУЯ И СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО Мт 16, 18
O Алилуя.
Ти си Петър, и на този камък ще съградя Църквата Си, и портите адови няма да й надделеят.
O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ти си Петър, и ще ти дам ключовете
на царството небесно.
Четене от светото Евангелие според Матей        16, 13-19
В онова време:
Исус дойде в страната на Кесария Филипова и попита учениците Си и рече: "За кого Ме човеците мислят Мене, Сина човечески?"
Те отговориха: "Едни - за Иван Кръстителя, други за Илия, а някои за Иеремия, или за едного от пророците."
Исус им рече: "А вие за кого ме мислите?"
Симон Петър отговори и рече: "Ти си Христос, Синът на живия Бог."
Тогава Исус отговори и му рече: "Блажен си ти, Симоне, син Йонин, защото не плът и кръв ти откри това, а Моят Отец, който е на небесата. "И Аз ти казвам: "Ти си Петър, и на тоя камък ще съградя Църквата Си, и портите адови няма да й надделеят. И ще ти дам ключовете на царството небесно, и каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небесата, и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата."
Това е слово Господне.