Text Size

4.10

| Печат |

СВ. ФРАНЦИСК ОТ АСИЗИ

 
Сряда
 
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Ако е угодно на царя,
нека ме прати в града на баща ми и аз ще го иззидам.
 
Четене из книгата на Пророк Неемия       2,1-8
В двадесетата година на цар Артаксеркс, през месец Нисан, имаше пред него вино, и аз, Неемия, взех виното и подадох на царя. И сякаш не бях тъжен пред него.
Но царят ме попита: "Защо ти е тъжно лицето? Ти не си болен, такова нещо няма, а навярно имаш тъга на сърцето."
Аз се много уплаших, и казах на царя: "Да е жив царят на веки! Как да ми не бъде тъжно лицето, когато градът, домът, дето са гробовете на отците ми, е запустял, и портите му са с огън изгорени!"
И царят му рече: "А какво желаеш?"
Аз се помолих на Бога небесен и отговорих на царя: "Ако е угодно на царя, и ако твоят раб е намерил благоволение пред лицето ти, то прати ме в Юдея, в града, дето са гробовете на отците ми, за да ги иззидам."
И рече ми царят и царицата, която седеше до него: "Колко време ще трае пътя ти, и кога ще се върнеш?" И царят благоволи да ме прати, след като определих времето.
Тогава казах на царя: "Ако благоволи царят, нека ми даде писмо до задречните областни началници, да ми дадат пропуск, докато стигна до Юдея, и писмо до Асаф, пазител на царските гори, да ми даде дървье за вратите на крепостта, що е при Божия дом, и за градските стени, и за къщата, в която ще живея." И царят ми даде, понеже благодетната ръка беше над мене.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 136,1-2.3.4-5.6. (О: 6а)
Да прилепне езикът ми o небцето ми, ако те не помня.
 
При реките вавилонски, там седяхме и плачехме, когато си спомняхме за Сион.
На върбите сред Вавилон окачихме нашите арфи. O.
Там нашите пленители искаха от нас песни, и нашите притеснители -
веселие: "Попейте ни песни Сионски." O
Как да пеем Господня песен на чужда земя?
Ако те забравя, Йерусалиме, нека ме забрави десницата ми. O
Нека прилепне езикът ми o небцето ми, ако те не помня, ако не поставя
Йерусалим на чело на моето величие. O
 
АЛИЛУЯ       Фил 3,8-9
O Алилуя.
От всичко се ощетих и всичко смятам за смет, за да придобия Христа и да се намеря в Него.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Ще те последвам, където и да идеш.
Четене от Светото Евангелие от Лука      9,57-62
В онова време:
Когато Исус и учениците Му вървяха из пътя, рече Му някой: " Господи, ще Те последвам, където и да идеш."
Исус Му рече: "Лисиците имат леговища, и птиците небесни -гнезда; а Син Човечески няма де глава да подслони.
На друг пък каза: "Върви след Мене." А тоя рече: "Господи, позволи ми първом да отида и погреба баща си."
Но Исус му каза: "Остави мъртвите да погребват своите мъртъвци, а ти върви, проповядвай царството Божие."
А друг един рече: "Аз ще тръгна след Тебе, Господи, но първом ми позволи да се простя с домашните си."
Но Исус му каза: "Никой, който е сложил ръката си върху ралото и погледва назад, не е годен за царството Божие."
Това е слово Господне.
 

4 октомври
 
San Francesco
 
СВ. ФРАНЦИСК ОТ АСИЗИ
 
ОСНОВАТЕЛ НА ТРИ ОРДЕНА
 
Тържество
ПЪРВО ЧЕТИВО                                                                            Сх 50,1.3-7
 
Четене из книгата на Исуса, син Сирахов.
Ето, този, който приживе поправи дома и в дните си постегна храма. В негови дни бе намален водоемът, окръжността на медното море.
За да предпазва народа си от бедствие, той укрепи града против обсада. Колко величествен биваше той сред народа, кога излизаше иззад завесата на храма.
Той бе като утринна звезда сред облаци, като месечина пълна в дните си; като слънце, светнало над храма на Всевишния.

         Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛМ                                                                                Пс 15
Отпев: Ти си, о Господи, единственото ми благо.

Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам,
казах на Господа: Ти си Господ мой;
Господ е дял от моето наследие и моята чаша.
Ти държиш моя жребий. О...

Ще благославям Господа, Който ме е вразумил,
дори и нощем ме учи моята вътрешност.
Винаги виждах пред себе си Господа,
защото Той е от дясната ми страна, няма да се поклатя. О...

Затова се възрадва сърцето ми и се развесели езикът ми,
Ти ще ми посочиш пътя на живота,
пълна радост е пред Твоето лице,
блаженство е в Твоята десница. О...
 
ВТОРО ЧЕТИВО                                                                           Га 6,14-18
 
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до галатяни.

Братя: А за мене да ми не дава Господ да се хваля, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който за мене светът е разпнат, и аз за света. Защото в Христа Исуса нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, а новата твар.
На онези, които постъпват по това правило, нека бъде мир и милост – на тях и на Божия Израил. Прочее, никой да ми не досажда, защото аз нося на тялото си раните на Господа Исуса.
Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вашия дух, братя. Амин.

         Това е Божие слово.

АЛЛЕЛУЯ
 
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
 
Беден и смирен Франциск, богат влиза в небето,
прославят го небесните пеения.
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.

ЕВАНГЕЛИЕ 
                                                                                 Мт 11,25-30
 
Четене от светото Евангелие според Матей.
В онова време, продължавайки речта, Исус каза: “Прославям Те, Отче на небето и на земята, задето си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци; тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение.
Всичко Ми е предадено от Моя Отец, и никой не познава Сина, освен Отец; и нито Отца познава някой, освен Сина, и комуто Синът иска да открие.
Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си. Защото игото Ми е благо, и бремето Ми – леко”.
 
Това е слово Господне.